Gemeente Landsmeer neem je verantwoordelijkheid en pas de geluidswal A10 Noord aan.

Onacceptabele geluidsoverlast vanwege te lage en te korte geluidswal Landsmeer. 

Bij de realisatie van Luijendijk Zuid heeft de gemeente Landsmeer de verplichting en daarmee de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de realisatie van een geluidswal om de nieuwe woningbouw mogelijk te maken. Bij de totstandkoming zijn fouten gemaakt waardoor de geluidswal niet voldoet, de geluidsoverlast is boven de wettelijke normen en woningen voldoen zelfs niet aan het bouwbesluit. 

De gemeente heeft de kosten voor de geluidswal opgenomen in de grondexploitatie Luijendijk Zuid. De bewoners van Luijendijk Zuid, hebben via de grondwaarde van hun woning voor de geluidswal betaald. De meeste bewoners via de aannemer Heijmans en de kopers van de kavels direct aan de gemeente.  Bij de uitwerking en realisatie van de geluidswal zijn door de gemeente Landsmeer procedurele en inhoudelijke fouten gemaakt en is bezuinigd op de geluidswal.

Met als gevolg: 

Geluidswal is niet volgens het bestemmingsplan gerealiseerd, namelijk deels lager (2 m i.p.v. 3,5m hoogte) en niet aaneengesloten op de geluidswal bij Oostzaan. 

De bewoners van Luijendijk Zuid ondervinden ook na de realisatie van de geluidswal nog steeds te veel geluidsoverlast van de A10 en zijn hierover sinds 2018 in gesprek met de gemeente Landsmeer.  

Na herhaaldelijk aandringen, heeft de gemeente de situatie in 2020 laten onderzoeken door BurodB. De rapporten van BurodB bevestigen de klachten van de bewoners, de geluidswal doet onvoldoende waar hij voor bedoeld was en de geluidsoverlast voor bewoners is veel hoger dan de Wet Geluidhinder voorschrijft. En een aantal woningen voldoen zelfs niet aan het bouwbesluit.  

Samenvattend:

-       24 woningen voldoen niet aan het bouwbesluit (te hoge geluidsbelasting binnen in de woningen bij gesloten ramen);

-       177 woningen in Luijendijk Zuid hebben een te hoge geluidsbelasting op de gevel (ook in strijd met bestemmingsplan);

-       De geluidsbelasting op woningen in andere wijken is niet onderzocht, maar de overlast is in het hele dorp merkbaar. Geluidsbelasting_A10.jpgOverzicht woningen met te hoge geluidsbelasting. Bron: BurodB - Akoestisch onderzoek wegverkeer. Opdrachtgever gemeente Landsmeer d.d. 2 juli 2020  

De gemeente Landsmeer erkent deze fouten. De discussie duurt inmiddels al 5 jaar, maar de gemeente neemt tot heden niet de verantwoordelijkheid voor een goede oplossing. 

De gemeente Landsmeer heeft onlangs Royal Haskoning opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geluidswal aan te passen. Dit rapport wordt op 12-10-2023 in de gemeenteraad besproken. We hopen dat de gemeenteraad achter de bewoners gaat staan en besluit om de geluidsoverlast aan te pakken! 

Door middel van deze petitie verzoeken wij de gemeente nu echt in actie te komen en de geluidswal aan te passen, waardoor de geluidsoverlast wordt beperkt binnen de hiervoor geldende normen.   

Voor meer informatie kunt vragen of reactie sturen aan: geluidsoverlastlandsmeer@ gmail.com


Bewoners Luijendijk Zuid Landsmeer    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bewoners Luijendijk Zuid Landsmeer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...