Gemeente Amsterdam dreigt moskee Arrayan in Nieuwendam met vertrek

ALS VERENIGING MOSKEE ARRAYAN MAKEN WIJ ONS AL EEN KWART EEUW HARD VOOR DE BOUW VAN EEN PERMANENT GEBOUW! DE GEMEENTE WERKT HIER NIET GOED AAN MEE EN NU WORDEN WIJ OOK NOG EENS ZONDER GEPASTE VERVANGENDE RUIMTE OP STRAAT GEZET!!! DIT KAN EN MAG NIET GEBEUREN!!!

De gemeente van Amsterdam verschuift de verantwoordelijkheid voor het vinden van passende huisvestingsalternatieven volledig door naar moskee Arrayan, terwijl het hier juist gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat circa 800 gezinnen zonder gebedshuis in Nieuwendam komen te staan. Nu (medio 2021) dreigt de gemeente de moskee om de grond waar de huidige locatie is gehuisvest, per 1 oktober 2021 schoon op te leveren. 

HIERBIJ ROEPEN WIJ DE HELE MOSLIMGEMEENSCHAP OP OM OP TE STAAN EN VOOR HET VOORTBESTAAN VAN MOSKEE ARRAYAN IN DE WIJK NIEUWENDAM IN AMSTERDAM-NOORD OP TE KOMEN!

WIJ ZOUDEN HET ZEER OP PRIJS STELLEN ALS U DEZE PETITIE ONDERTEKENT!

ALVAST BEDANKT VOOR UW SUPPORT!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vereniging Moskee Arrayan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...