Geluidshinder in Meersenbuurt

Beste burgmeester en schepenen, Wij, bewoners van de Westmeers, Oostmeers en de aanpalende straten Bakkersstraat, Sint-Sint-Obrechtstraat, Koolbrandersstraat, Garsoenstraat en Sint-Jan-In-De-Meers willen hierbij jullie aandacht vragen voor een probleem dat ons letterlijk wakker houdt: de geluidsoverlast door evenementen in het Albertpark en op het Zand.We hebben uiteraard begrip voor de meerwaarde die deze evenementen voor de bezoekers en bij uitbreiding voor de stad betekenen. Anderzijds willen wij onze buurt wel leefbaar houden. Naast straten om te shoppen zijn er Brugge gelukkig ook straten om te wonen.Wij weten dat het geluidsniveau wordt gemonitord met een geluidsmeter maar er is een verschil tussen geluidsniveau en geluidshinder. Een bezoeker die uit vrije wil gedurende een beperkte periode deelneemt aan een evenement zal de geluidshinder op een andere manier ervaren dan een bewoner die de hinder gedurende meerdere uren, dagen, soms weken moet ondergaan. De wetten van de fysica en de vele weerkaatsingen zorgen er bovendien voor dat geluid vervormd wordt en van wat voor de aanwezigen als muziek in de oren klinkt, blijven voor de bewoners alleen nog repetitieve drumbeats en door merg en been dringende bassen over. Pittig detail: heel wat bezoekers van Barrio Cantina lopen zelf met oordoppen rond …Het Albertpark – dat recent nog zo mooi werd heraangelegd – is, met de direct aansluitende woonwijk, echt niet de geschikte plaats om muziekfestivals te organiseren.Met alle sympathie voor De Warmste Week waarvan iedereen de doelstellingen blijft ondersteunen houden we toch ook weer ons hart vast voor de verwachte geluidsoverlast.Dat massale evenementen in onze omgeving ook zonder geluidsoverlast kunnen georganiseerd worden wordt aangetoond door bv. de Brugse Zandfeesten en de KaasmarktConcreet vragen wij:  een verdere beperking van het aantal toegelaten decibels verplichting voor de organisatoren om maatregelen te nemen die de hinder voor de omwonenden tot een aanvaardbaar niveau beperkt (geluidsabsorberend materiaal, geluidsschermen, …)respect voor de nachtrust van de bewoners met beëindiging van de activiteiten om 22.00u of op zijn minst een duidelijke vermindering van het geluidsniveau vanaf 22.00u.Getekend, De bewoners van de genoemde straten, 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Meersen8000 alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...