Gelovigen aanvaarden het Woord

MANIFEST

Gelovigen aanvaarden het Woord

naar aanleiding van de petitie "(on)gelovigen nemen het woord"

Wat Katholiek is, wordt niet bepaald door persoonlijke voorkeuren. Wat Katholiek is, is wat God, voornamelijk in Christus, geopenbaard heeft en wat de Kerk sindsdien trouw doorgeeft.

We zijn dan ook trouw aan het eeuwige magisterium van onze Heilige Moeder de Rooms-Katholieke Kerk, dat belichaamd wordt in de Paus, de levende opvolger van Petrus en de vertegenwoordiger van Christus op aarde.

Daarom onderwerpen we ons in volledige gehoorzaamheid aan het leergezag van de Paus en van alle bisschoppen die met hem in eenheid zijn.

Akte van Geloof: Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt en door de heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat Gij de opperste en onfeilbare waarheid zijt. In dit geloof wil ik leven en sterven.

Teken ook dit manifest!

NOTEN:
1) Gelieve uw volledige naam openbaar te maken. Anoniem heeft uw handtekening veel minder waarde.
2) Wij nodigen iedereen uit om deze petitie naar zoveel mogelijk mensen door te sturen.

3) BELANGRIJK: Omdat een “grappenmaker” zich blijkbaar “rot amuseert met nepfiguren in te vullen”, maar gelukkig zo vriendelijk was dit aan ons te melden, vragen we alle deelnemers van deze petitie om hun bevestigingsmail door te sturen naar vbcc@hotmail.be (Vlaamse Beweging voor een Christelijke Cultuur).
Op die manier kunnen we de echtheid van alle deelnemers verifiëren en zullen we ook een “gehomologeerde” petitie kunnen voorleggen.

Deelnemers die hun bevestigingsmail niet doorsturen naar vbcc@hotmail.be zullen we helaas genoodzaakt zijn om te verwijderen!


Vlaamse Beweging voor een Christelijke Cultuur    Neem contact op met de schrijver van de petitie