Geloofwaardigheid gerechtsdeskundig onderzoek algemeen, meer bepaald bouw.

Het kan niet dat gerechtsdeskundigen anno 2020 nog steeds partijdig, niet integer en ondeskundig hun opdracht kunnen "vervullen" inclusief inbreuk op de GDPR wetgeving. Dit alles wordt gedoogd door de gerechtelijke instanties. 

Wie zijn wij?

Mensen die rekenen op 'n rechtvaardige onpartijdige en betaalbaare expertise binnen redelijke termijn  

Wij stellen vast dat 

Nieuwe initiatieven tot aanvulling en opstelling van een meer dan noodzakelijke deontologie verhinderen niet dat oudere deskundigen de dans ontspringen. Zij handelen eigengereid en negeren vaak wetgevende regelgeving en normen. Zelfs meineed is geen uitzondering.

Onze vraag 

Verplicht lidmaatschap van een overkoepelend beroepsinstituut, met deontologisch/ disciplinair toezicht (cfr. accountants en bedrijfsrevisoren) en mogelijkheid klacht in te dienen door benadeelden die nu in de kou blijven staan, Verplichte jaarlijkse vakinhoudelijke bijscholing.


Jean Lorquet en Hilde Doucé    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Jean Lorquet en Hilde Doucé toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.