Geen windmolens in Usselo en Boekelo

Momenteel ligt het ontwerp Energievisie ter inzage. De gemeente wil tussen Usselo en Boekelo, 2 tot 3 windturbines van 190m-230m hoogte realiseren. De afstand tot de bebouwde kom is nog geen 700m. We merken dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van deze plannen en het vergevorderde stadium hiervan.

U begrijpt dat deze XXL windturbines veel onherstelbare gevolgen zullen hebben:

  • Reële kans op gezondheidsklachten van windturbines zo dicht bij woonkernen. 
  • Horizonvervuiling van ons mooie buitengebied van Usselo en Boekelo. 
  • Slagschaduw, ‘s ochtends in Boekelo en ‘s middag in Usselo. 
  • Geluidsoverlast dag en nacht, waaronder niet hoorbaar laagfrequent geluid. 
  • Plaatsing dicht bij openbare voorzieningen van de kernen Usselo en Boekelo. 
  • Impact op de natuurgebieden Teesinkbos, De Weele en Zonnebeek.

De beeldbepalende schoorsteen van de Bleekerij is 63 meter hoog en karakteristiek voor onze omgeving, de geplande windmolens zijn 3,5 keer hoger! Groene energie ja, maar er zijn alternatieven die minder ingrijpend zijn dan deze plannen!

Bezoek de website www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl, hier zijn de locaties van de windturbines in kaart gebracht. 

Bewoners tot 10x de tiphoogte  van de windmolen (1,9 tot 2,3 kilometer) zijn belanghebbende volgens de gemeente. Dit houdt in dat alle inwoners van de kernen Usselo en Boekelo tot ver in het buitengebied belanghebbende zijn!

De zienswijzen en online petitie dienen voor 31 maart 2021 ingediend te worden bij de gemeente! Laat uw stem horen en teken mee met de online petitie!!!

Let op: Vergeet niet uw stem te bevestigen via de mail.


Geen Windmolens in Usselo en Boekelo    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Geen Windmolens in Usselo en Boekelo om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...