Geen knip Maria’s Lindenstraat

De ruimere buurt wenst geen knip. Teken de petitie als u ook niet akkoord bent met een onderbreking in de Maria’s Lindenstraat. 

 VERGEET NIET UW E-MAIL TE BEVESTIGEN AUB!

Geachte Burgemeester


Naar aanleiding van de grote opkomst op 14 november van tegenstanders met betrekking tot het
knippen van de Maria’s Lindestraat en Kaasterstraat, richten wij ons tot u.
De bewoners van de Koestraat, Maria’s Lindestraat, en de bewoners van de nieuwe wijken met
uitbreiding van alle gezinnen met schoolgaande jeugd, maken zich hieromtrent ernstige zorgen.
Wij weten ook wel dat deze beslissing al een hele tijd vaststaat, maar dit wil toch niet zeggen dat
deze niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Vooral gelet op de sterk veranderde situatie.
Als we kijken naar deze beslissing van de knip, dan kunnen wij enkel maar vaststellen dat er daar
geen enkel maatschappelijk draagvlak voor is.
Laten we beginnen met enkele feiten op te sommen.
De ontlasting van de Kaasterstraat. (waarvoor deze knip is bedoeld)
Er staan welgeteld 17 woningen met hun voordeur langs deze straat. De woningen staan
gemiddeld meer dan 6 meter weg van de straat en deze zijn dan nog afgeschermd door middel
van een haag of een omheining. Ook hebben al deze woningen een brede en lange oprit voor hun
wagens.
De straat zelf is in totaal meer dan 9 meter breed waarvan langs beide zijden een meter breed
voetpad.
Langs deze brede boulevard treffen we reeds 3 snelheidsremmende maatregelen aan.
Met andere woorden, deze straat is perfect voor doorgaand verkeer. Een luxe eigenlijk.
Als we dan eens kijken naar de Koestraat vanuit het centrum tot aan de Rijksweg.
Deze straat is gemiddeld 4m breed. Hier is geen voetpad en al zeker geen fietsstrook aanwezig.
En is dus op zich al een zeer gevaarlijke weg voor de schoolgaande jeugd, die massaal deze weg
gebruikt.
In totaal zijn er meer dan 120 woningen langs deze weg, de meeste woningen staan op minder
dan 4 meter van de straat. Ook hebben de meeste woningen met moeite plaats om hun auto weg
van de straat te plaatsen. Met andere woorden, deze staan allemaal langs de reeds smalle weg.
Het is dan ook onmogelijk om met 2 wagens naast elkaar te passeren.
Laten we eens de gevolgen van de knip bekijken.
Alle verkeer van de nieuwe woonwijken, en dit zijn meer dan 500 woningen, gaan dus naar het
werk, school etc via de nu al volgelopen Koestraat, Maria’s Lindestraat (het stuk waar er wel veel
woningen staan) Hoogstraat en Oekensestraat hun weg moeten vinden.
Als men ziet dat het nu al aanschuiven is vanaf het kruispunt Maria’s Lindestraat met de
Oekensestraat richting Rijksweg en richting Rumbeke dan houden wij ons hart vast als alle
mensen die nu via de Kaasterstraat rijden, daar ook nog eens zullen bijkomen.
De Hoogstraat die nu al met momenten volledig vastzit door de aanwezigheid van de scholen,
populaire horecazaken en gewoon al het feit dat dit één van de hoofdwegen naar het centrum is,
zal nog meer gebruikt worden.
Als u nu alles gewoon eens nuchter bekijkt, dan kunt u maar tot één conclusie komen.
U wilt één straat ontzien van bijkomend verkeer, ten koste van de hele maatschappij.
Een rechtsreeks gevolg is meer wagens voor de Rijksweg, Moorseelsesteenweg, Hoogstraat,
Koestraat, Oekensestraat en met uitbreiding het volledige centrum van Rumbeke. Waar men in
alle andere steden kijkt om het verkeer te weren uit het centrum, bewerkstelligt u het
tegenovergestelde.
We spreken van een gunstmaatregel voor nog geen twintig personen, en dit ten koste van
duizenden andere mensen. Er zijn zelfs mensen uit de Kaasterstraat die geen voorstander zijn van
deze maatregel. Dan kunt u toch niet ontkennen dat dit werkelijkheid?
Wij vragen ons maar één ding af, hoe kunt u dan dergelijke beslissing nemen om de breedste en
veiligste weg van Rumbeke af te sluiten, wetende dat er daardoor nog meer verkeer via de reeds
erg drukke Hoogstraat zal plaatsvinden?
Als stadsbestuur heeft u ervoor gekozen om de bouw van honderden nieuwe gezinswoningen toe
te laten als ook de bouw van R-Plaza en de nieuwe garage van Top Motors.
Dit alles in een al zeer druk bebouwd gebied.
De toegangsweg tot deze nieuwe projecten zal reeds allemaal via de Koestraat, Maria’s
Lindestraat en de Oekensestraat gebeuren. Wij hebben daar nooit bezwaar op gehad.
Dat dit zeer veel extra verkeer met zich meebrengt is logisch en weet iedereen.
Mogen wij van onze kant dan vragen dat dit verkeer door iedereen wordt gedragen en dat niet
enkel de elite daarvan gespaard wordt. Want met deze maatregel creëer je wel de perceptie dat
hier aan klassepolitiek werd gedaan.
Wij hebben zelf ook enkele voorstellen als alternatief en zijn meer dan vragende partij om eens
met betrokken partijen aan tafel te gaan. Zowel politiek als de mensen van de verschillende
wijken.
Indien u toch beslist om aanstaande maandag de knip te maken, mogen wij dan met aandrang
vragen om dit met wegneembare materialen uit te voeren?
Hopende op een constructieve medewerking en positief antwoord.
Wij kijken met aandrang uit naar een spoedige samenkomst.


Met beleefde groeten


Verfaillie Bram
Koestraat 126
8800 Rumbeke
info@bidong.be


Delrue Hans
Koestraat 124
8800 Rumbeke
hans.delrue2@telenet.be


In opdracht van de buurtbewoners.

KAasterstraat.jpg

koestraat.jpg5B2E79DF-7AA7-48B8-A4E2-258BB1710665.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De buurtbewoners om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...