Geen grote centrale fysieke locaties voor tentamens Open Universiteit 2020

Wij, als studenten van de Open Universiteit Nederland, roepen het College van Bestuur op zijn besluit te herzien om in november 2020 fysieke tentamens af te nemen op vier grote centrale locaties. Wij achten het onverantwoord en gevaarlijk om tijdens een globale pandemie met honderden studenten bijeen te komen terwijl de rijksoverheid dit ten strengste ontraadt. 

Wij roepen daarom het College van Bestuur op:
- de fysieke tentamens van november 2020 per direct om te zetten naar een alternatieve vorm van tentaminering;
- de studenten actief de mogelijkheid te geven om tijdens de COVID-19 pandemie af te zien van hun tentamen dat fysiek wordt afgenomen, zonder dat er sprake is van het verlies van een tentamenkans;
- zo spoedig mogelijk wordt voorzien in alternatieve tentamenvormen.

d87414c8-f586-11e9-8e79-a7cef44bc936_web_scale_0.1870748_0_.1870748___.jpg.

 


Amsterdamse Juridische Vereniging    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Amsterdamse Juridische Vereniging toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...