Geen windmolens in oostelijk buitengebied Venray

 

geijsteren-golfbaan-22.gif

De gemeente Venray overweegt om 3 tot 6 grote windturbines te plaatsen in het oostelijk buitengebied van Venray, nabij Geijsteren, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Castenray. Een onderzoek dat niet gestopt is nadat in regionaal verband is geconstateerd dat windturbines in Venray niet nodig zijn om de doelstelling voor 2030 ten aanzien van op te wekken duurzame energie te realiseren. Ook niet nadat uit een onder inwoners gehouden enquête is gebleken dat een overgrote meerderheid tegen is. Daarnaast is het (wind)rendement van windturbines in dit gebied erg laag en is het daardoor geen goede alternatieve bron van energie. De geplande turbines zullen een hoogte van 240m hebben en dat komt in de buurt van de Eiffeltoren, die 317m is.

Toch gaat de gemeente door met haar sturende verkenning, dit moet stoppen! Onderteken deze petitie als u tegen de plaatsing bent van windturbines in dit gebied.  

PETITIE

Wij

Bewoners, ondernemers, recreanten en bezoekers van het oostelijk buitengebied van Venray  

Constateren    

 • Dat windturbines voor Venray onnodig zijn;
 • Dat windturbines op deze locatie voor bewoners en omgeving schadelijk zijn en leiden tot:
  • Gezondheidsschade door de laag frequente geluiden die windturbines produceren
  • Geluidsoverlast en overlast door slagschaduw waardoor bewoners, recreanten en bezoekers ernstige hinder ondervinden
  • Aantasting van het woon-verblijfgenot
  • Aantasting van flora en fauna. De zoeklocaties grenzen aan natuurgebieden met o.a. stiltegebieden, een vogelreservaat, uilen, vleermuizen, wespendieven, buizerds, haviken, boomvalken, ganzen, hazen, reeën en wilde zwijnen
 • Dat de windturbines leiden tot zichtschade. Ze worden gepland in gebieden waar er bij bebouwing hoogtebeperkingen gelden (Geijsteren) en tot nu toe de toppen van de bomen het hoogst zichtbare zijn
 • Dat de omgeving significant minder aantrekkelijk wordt voor recreatie
 • Dat de plannen leiden tot aanzienlijke waardedaling van woningen
 • Dat er voldoende door de lokale bevolking gedragen alternatieven binnen bereik zijn om aan de transitiedoelstelling te voldoen.  

En verzoeken

Het oostelijk buitengebied van Venray definitief uit te sluiten voor windenergieprojecten en in plaats daarvan waar nodig in te zetten op alternatieve, kleinschalige opwekking en opslag van duurzame energie.


Dionne Boks - GroenGeijsteren    Neem contact op met de schrijver van de petitie