Geen Mega windturbines bij gebouwen in Amsterdam of op kwetsbare natuur gebieden maar op betere locaties.

Geen Mega windturbines in Amsterdam maar op betere locaties zoals bijvoorbeeld het westelijk industriegebied, Markermeer en of de Noordzee. De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld om met behulp van windmolens een aantal terawatt aan energie te gaan opwekken. Om dat te realiseren wil de gemeente in de wateren rond IJburg diverse windmolens plaatsen met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 200 meter, sommige op slechts 300 meter van  de huizen. Dit betekent dat de bewoners van IJburg, Zeeburg, Durgerdam, Amstelgebied, Noordrand, Noorder IJplas, Driemond en Weesp hinder zullen ondervinden in de vorm van horizonvervuiling, geluidsoverlast, waardevermindering van hun huizen (10 tot 15%) en slagschaduw. Er is ook aangetoond door de GGD (G.P. van den Berg), de Rijksuniversiteit Groningen (Prof F. van den Berg), het RIVM en TNO dat laag-frequente geluiden in een straal van 2,5 kilometer vanaf de windmolens klachten veroorzaken bij 31% van de bevolking. 

De noodzaak om de molens zo dicht bij de huizen te plaatsen is er niet. De provincie Noord-Holland heeft al voldaan aan de doelstelling om genoeg windenergie op te wekken. Het plaatsen van meer windmolens binnen de gemeente Amsterdam is dus helemaal niet nodig. Zie ook deze link:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/07/Monitor%20Wind%20op%20Land%202018.pdf

Als de gemeente Amsterdam toch nog meer windmolens wil plaatsen, kan dat beter op een plek gedaan worden waar er geen hinder wordt ondervonden, zoals bijvoorbeeld het Markermeer, het Westelijk havengebied en of de Noordzee. Zie onderstaande kaart voor mogelijke alternatieve lokaties. (NB windturbines kunnen alleen worden geplaatst in het Markermeer als kan worden aangetoond dat dit geen schade oplevert daarbij zijn molens op de Noordzee zijn nog veel efficienter en geven nog minder overlast).

De voordelen van windmolens op ruime afstand van de bebouwde omgeveing is:

1. Geen overlast voor de omliggende bewoners

2. Meer wind dus ook meer rendement

3. De windmolens staan niet in het vogeltrekgebied (minder schade aan de natuur)

4. De woningen zullen niet in waarde achteruitgaan

5. Als de Noordzee geen optie is kunnen de windmolens nog steeds worden gerealiseerd binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam

6. Het klusteren van windmolens in een bepaald gebied is efficiënter (goedkoper)

7. Als Amsterdam alle daken benut met zonnepanelen zijn windmolens helemaal niet meer nodig

Daarom zou ik jullie willen vragen om deze petitie te ondertekenen.

Voor de meest actuele informatie kunnen jullie deze site bezoeken: 

http://windalarm.amsterdam/

Geen Windmolens In Amsterdam | Facebook Windalarm

Amsterdam (@WindalarmA) / Twitter

Windmolens Amsterdam Feiten (@windalarmamsterdam) • Instagram photos and videos

Hieronder de structuur visiekaart windenergie vast gesteld in 2012 door de gemeente Amsterdam

Screenshot_2020-11-24_14.40_.26_.png

 nieuwe aangepaste zoekgebiedenScreenshot_2021-03-11_13.08_.07_.png

Screenshot_2020-06-19_09.35_.13_.1_.png

1024x576a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Arno Pronk alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...