Geen Mega windturbines bij gebouwen in Amsterdam maar op betere locaties.

Geen Mega windturbines in Amsterdam maar op betere locaties zoals bijvoorbeeld het westelijk industriegebied, Markermeer en of de Noordzee. De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld om met behulp van windmolens een aantal terra-Watt aan energie te gaan opwekken. Om dat te realiseren wil de gemeente in de wateren rond IJburg diverse windmolens plaatsen met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 200 meter, sommige op slechts 300 meter van  de huizen. Dit betekent dat de bewoners van IJburg, Zeeburg, Durgerdam, Amstelgebied, Noordrand, Noorder IJplas, Driemond en Weesp hinder zullen ondervinden in de vorm van horizonvervuiling, geluidsoverlast, waardevermindering van hun huizen (10 tot 15%) en slagschaduw. Er is ook aangetoond door de GGD (G.P. van den Berg), de Rijksuniversiteit Groningen (Prof F. van den Berg), het RIVM en TNO dat laag-frequente geluiden in een straal van 2,5 kilometer vanaf de windmolens klachten veroorzaken bij 31% van de bevolking. 

De noodzaak om de molens zo dicht bij de huizen te plaatsen is er niet. De provincie Noord-Holland heeft al voldaan aan de doelstelling om genoeg windenergie op te wekken. Het plaatsen van meer windmolens binnen de gemeente Amsterdam is dus helemaal niet nodig. Zie ook deze link:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/07/Monitor%20Wind%20op%20Land%202018.pdf

Als de gemeente Amsterdam toch nog meer windmolens wil plaatsen, kan dat beter op een plek gedaan worden waar er geen hinder wordt ondervonden, zoals bijvoorbeeld het Markermeer, het Westelijk havengebied en of de Noordzee. Zie onderstaande kaart voor een mogelijke alternatieve lokatie in het Markermeer. (NB windmolens op de Noordzee zijn nog veel efficienter en geven nog minder overlast).

De voordelen van windmolens in het Markermeer op ruime afstand van de oevers zijn:

1.     Geen overlast voor de omliggende bewoners

2.     Meer wind dus ook meer rendement

3.     De windmolens staan niet in het vogeltrekgebied (minder schade aan de natuur)

4.     De woningen zullen niet in waarde achteruitgaan

5.     De molens kunnen nog steeds worden gerealiseerd binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam

6.     Het klusteren van windmolens in een bepaald gebied is efficiënter (goedkoper)

Daarom zou ik jullie willen vragen om deze petitie te ondertekenen.

Voor de meest actuele informatie kunnen jullie deze site bezoeken: http://windalarm.amsterdam/

Screenshot_2020-06-19_09.35_.13_.png

Hieronder een kaart met de plekken in Zeeburg/IJburg waar de gemeente windmolens wil gaan plaatsen

Screenshot_2020-06-21_15.00_.32_.png

 Hieronder een kaart met de locatie van windmolens in Driemond en Weesp

Screenshot_2020-06-24_20.06_.04_.png

Hieronder een kaart met de plekken waar de windmolens zouden kunnen komen:

Screenshot_2020-06-23_09.23_.45_.png

 Hieronder de kaart met alle zoeklocaties voor windmolens

12401.jpg

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Arno Pronk toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...