Geen vluchtelingen en moskee in Ninove!

Forza Ninove stelt vast dat Europa overspoeld wordt door een nooit geziene stroom vluchtelingen. Wij zijn van mening dat de echte oorlosgvluchtelingen moeten geholpen worden in de eigen regio. We stellen ook vast dat er honderdduizenden economische vluchtelingen Europa en ons land willen binnenkomen, om er te kunnen genieten van het sociaal systeem. Bovendien hebben de recente aanslagen aangetoond dat de veiligheidsdiensten er maar niet in slagen om te verhinderen dat er Syrië-strijders en andere Jihadi's ons land binnenkomen via deze vluchtelingenstroom. Forza Ninove is dan ook van mening dat het nu genoeg is geweest. Er zijn genoeg onschuldige doden en gewonden gevallen. We moeten nu in eerste instantie inzetten op de veiligheid van onze eigen bevolking. Dit kan alleen maar door een waterdichte immigratiestop.  

Burgemeester Tania De Jonge is er voorstander van dat de moskee zijn deuren binnenkort opent. Bovendien wil ze nog maar eens extra vluchtelingen opvangen in de Nieuwstraat in Meerbeke. Naast de moskee moet Meerbeke dus ook nog eens de opvang van vluchtelingen slikken, onmiddellijk in de buurt van een school.

 

Voor Forza Ninove is het nu genoeg geweest. Forza Ninove wil dat het stadsbestuur stopt met de opvang van vluchtelingen gezien de veiligheidsrisico's. We mogen geen enkel risico nemen. Ook moet de burgemeester, omwille van de openbare velligheid, verhinderen dat de moskee in Meerbeke effectief opent.  Er is immers onvoldoende controle op wat er in de moskeeën wordt verkondigd. Bovendien zal de moskee de verdere islamisering van onze stad in de hand werken.

Voor Forza Ninove is de veiligheid van de Ninovieter nu het belangrijkste!