Geen verslaafde/psychiatrische opvang Domus in Almere Poort

Schermafbeelding_2022-06-02_om_12.10_.01_.png

De gemeente wil in Almere Poort een opvang realiseren voor mensen met ernstige verslaving en psychiatrische problematiek in het Cascadepark. Over de huidige locatie stelt de gemeente dat deze invloed geeft op de veiligheid en leefbaarheid van de wijk, vanwege de overlast.

Wij

Iedereen woonachtig, werkzaam of ouders van (schoolgaande) kinderen in Almere Poort en/of Literatuurwijk.

 

constateren

  • Dat het college voornemens is een verslavingsopvang (Domus) te realiseren in Almere Poort.

  • Dit proces, zonder enkele betrokkenheid van bewoners, al in gang is gezet.

  • Het college op hoogte is van de problemen rondom de huidige locatie in het centrum, zoals ook omschreven in het raadsvoorstel

  • Het college geen rekening heeft gehouden met schoolgaande kinderen en de nabijheid van de playground, woonwijk en bewoners.

 

en verzoeken

Wij verzoeken het college en gemeenteraad

  • Geen nieuwbouw voorziening ''Domus'' te realiseren op de beoogde locatie in Almere Poort

  • Per direct te stoppen met het proces en wijziging van bestemmingsplan. Omdat er op geen enkele wijze participatie mogelijkheden worden geboden.

  • Het college de locatie naast het politiebureau in Almere stad te onderzoeken als mogelijk geschikte locatie.


Stichting bezwaar wooncomplex verslaafden in Almere Poort    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting bezwaar wooncomplex verslaafden in Almere Poort om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.