Geen verkaveling Beyerse Velden en bouw appartementsblok !

Beste buurtbewoner  

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen wil projectontwikkelaar Paliris een nieuwe verkaveling aanleggen langsheen de Nieuwpoortstraat grenzend tot aan de Arendbeek. Onze laatste stukje bos in de Nieuwpoortstraat zal hiermee verdwijnen.

Er is de laatste jaren een enorme wildgroei aan nieuwe verkavelingen en appartementen in onze stad. Het is spijtig dat de weinige lapjes groen hier en daar binnen de ring niet meer worden beschermd door de stad zelf.

We bevinden ons hier nog altijd een in een gekend gebied met wateroverlast, om nog niet te spreken over alle andere overlast die zo’n bouw met zich gaat meebrengen.  

Graag hadden wij u uw steun gehad met deze petitie tegen het toekomstig appartementsgebouw.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Els Verpoorten om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...