Geen verhoging van het inschrijvingsgeld!

Door de indexering wil de Vlaamse regering het inschrijvingsgeld verhogen naar €1092! Ook voor beurs- en bijna-beursstudenten stijgt het inschrijvingsgeld. Studenten zullen het gewoon niet meer kunnen betalen.

En dat bovenop de stijging van maaltijden in studentenrestaurants, onbetaalbare koten en besparingsmaatregelen van de hoger onderwijsinstellingen.

Wij zijn bezorgd over de sociale en democratische gevolgen hiervan omdat we willen dat iedereen, ongeacht afkomst, de kans krijgt om te studeren. Wij willen niet dat financiële middelen nog meer dan voordien een drempel worden om te studeren. Wij willen een hoger onderwijs waarvoor voldoende middelen zijn om kwaliteit te garanderen. We zijn voor een onderwijssysteem dat de ongelijkheden tegengaat in plaats van deze in stand te houden of te versterken.

Daarom eisen wij:

  • Bevries het inschrijvingsgeld. Geen verhoging!
  • Stopzetting van de besparingen in het hoger onderwijs en extra middelen door de Vlaamse regering.

Beste Vlaamse regering, beste Ben Weyts: bespaar niet op onze toekomst, maar investeer erin! 

https://www.demorgen.be/snelnieuws/inschrijvingsgeld-hoger-onderwijs-stijgt-met-11-procent-we-vrezen-dat-het-voor-veel-mensen-niet-langer-betaalbaar-wordt~b62eca0d/ 

 

Ondertekend door: 

Aymara Polanco, studente psychologie VUB

Wenke Helsen, lid Studentenraad UAntwerpen

Lauren Tuypens - Lid KdG Studentenraad

Shahzad Chaudhary - Lid Studentenraad VUB

Margaux Albertijn - Lid Studentenraad UAntwerpen 

Arthur Desimpelaere - Preases Letteren- en Wijsbegeertekring VUB

Rebecca De Boeck - Schachtenmeester Mythica Antwerpen

Tuur Defever - Doopmeester Psycho-Ped'agogische Kring VUB

Elien Ilsbroekx - Preases Pyscho-Ped'agogische kring VUB

Igor Willems - student wijsbegeerte UGent, initiatiefnemer Nie pleuje voor haat en racisme!


Igor Willems & Wenke Helsen & Aymara Polanco    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Igor Willems & Wenke Helsen & Aymara Polanco om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...