Geen uitsluiting honden en fokbeleid op basis van uiterlijk!

Wij

Hondeneigenaren / -liefhebbers

 

Constateren

Dat er geluiden opgaan in de 2e Kamer om een fokverbod in te stellen voor de zogenoemde ‘vechthonden’ zoals zij  deze op dit moment karakteriseert.

Dat ondergetekenden hiertegen in verzet komen, omdat elke hond, ongeacht diens ´specifieke uiterlijke kenmerken´, betrokken kan zijn bij een bijtincident.  Wij zijn daarnaast van mening dat de oorzaak van die incidenten in de meeste gevallen niet bij de hond, maar bij de mens ligt.

Dat wij ‘NEE’ zeggen tegen het willen verbieden van het fokken van honden enkel gebaseerd op hun uiterlijk en daaraan aanvullend verbonden, hun vermeende karakter.

 

En verzoeken

Het maken van wet- en/of regelgeving die erin voorziet dat:

  • mensen basiskennis krijgen over het gedrag van honden in zijn algemeen
  • we kennis en ervaring van (aanstaande) hondeneigenaren toetsen, ongeacht het te houden ras/de uiterlijke kenmerken van de hond
  • we het houderschap van honden en fokbeleid handhaven aan de hand van vergunningen / certificaten in een landelijk besluit
  • de overheid niet alleen de bijtincidenten zelf registreert, maar tevens – zoveel als mogelijk – de  feitelijke omstandigheden vastlegt die tot het betreffende bijtincident hebben geleid om tot een objectieve conclusie en maatregelen te komen.