GEEN UITBREIDING ZONDER MOBILITEITSPLAN (Grup Oudenaarde)

IMG_68491.JPG

Ongetwijfeld ben je begaan met de leefbaarheid van onze wijk en stad.  Er liggen echter vergevorderde plannen op tafel die heel wat zorgen baren.   De concrete toekomstplannen zijn : 500 nieuwe woningen op de site Santens en 100 nieuwe woningen op de Alvey site. Er is sprake van 443 bijkomende wooneenheden tussen het station en de site Santens. Dat alles bóvenop de 265 wooneenheden in aanbouw langs de Dijkstraat (Saffrou) zorgt voor maar liefst 1300 nieuwe woningen! En dit terwijl een woonbehoeftestudie heeft aangetoond dat extra woongebied volstrekt overbodig is. Samen met de komst van 6,5ha extra KMO-zone en de uitbreiding van Vande Moortel,  zal de impact op de leefbaarheid van jouw buurt enorm zijn: Toenemend verkeer, vrachtwagentransport, geluidsoverlast en onveiligheid voor fietsers en voetgangers.   Eine, Bevere en Leupegem slibben  nu al dicht. 

ZORG VOOR EEN DOORDACHT MOBILITEITSPLAN                

We wensen een plan met voldoende aandacht voor de zwakke             weggebruikers, dat de basis is voor alle verdere ontwikkelingen in de stad.

ZORG VOOR VOLDOENDE OPEN RUIMTE EN RECREATIE            

We wensen meer open ruimte (stadsbos, park, speelpleintje…)wat een duidelijke vraag was op de verschillende  participatiemomenten.  Garanties daarrond zijn praktisch onbestaande.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Hugo Vanneuville om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...