Geen uitbreiding van basisschool de Cunera op de Winklerlaan in Bakkum.

De gemeente Castricum zoekt naar mogelijkheden van het realiseren van een ouder en kindcentrum in Bakkum. Hiervoor hebben zij verschillende locaties aangewezen te weten de Vondelstraat (huidige bovenbouw terrein Cunera) de Bakkummerstraat (naast het oude terrein van het Jac. P. Thijsse en de prof. Winklerlaan (huidige onderbouw van de Cunera).

Na succesvolle protesten van de buurtbewoners van de Bakkumerstraat is deze locatie afgevallen en ook de Vondelstraat wordt niet meer als favoriet gezien. Dit houdt in dat de gemeente en de Cunera eventueel de Prof. Winklerlaan willen gaan benutten om de huidige school fors uit te breiden naar een leerlingen aantal van ruim boven de 300 en een ouder en kindcentrum te realiseren.

Wij als bezorgde buurtbewoners voorzien hier grote problemen op het gebied van infrastructuur, veilgheid en het verdwijnen van stukken bos aan de winklerlaan. Daarnaast maken wij ons zorgen over de toekomst aangezien het aantal leerlingen weer met de jaren zal gaan afnemen.

Mocht u het ook niet eens zijn met de plannen van de gemeente en Cunera, verzoeken wij u deze petitie te ondertekenen waarna wij deze aan de gemeente zullen overhandigen.

Cunera_Winklerlaan.jpg


Bezorgde buurtbewoners Winklerlaan    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bezorgde buurtbewoners Winklerlaan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...