geen strandbar aan Royal Palace Oostende


Blijkbaar zijn er plannen en een concessie voor een strandbar op het strand aan de helling ter hoogte van de 17 oktoberstraat - appartementsgebouwen Royal Palace. Elke dag van de zomervakantie zal deze bar open zijn tot 22u.

Buurtbewoners werden niet bevraagd, maar moeten dit via een krantenartikel vernemen. Moet er op zijn minst geen openbare vergunning uithangen voor dit soort constructies op het strand?

Waarom wij dit niet aanvaarden:

- Buurtbewoners werden niet geraadpleegd (in een participatieve samenleving houdt men rekening met de omgeving en de impact op de mensen die er wonen)

- Geluidsoverlast door de muziekinstallatie van de bar. Geluidsgolven reiken ver. Als bewoners moeten we heel de dag ongevraagd meeluisteren. 

- Er zijn ook vakantiegangers die net op zoek zijn naar ruimte, rust, natuur. Er hoeft niet elke 300 meter een bar op het strand te staan!

- Het natuurlijk onstaan van duinen en begroeiing wordt teniet gedaan - zie artikel hierover van Natuurpunt.

- Bij hoog tij en springvloed is het strand al relatief klein, weer wordt er strand opgeofferd in naam van de "economie".

- Bestaande horeca op de dijk krijgen ongevraagde concurrentie, net na maanden zonder inkomen.

- Deze zone staat ook ingekleurd als insteekzone voor zeilen, kitesurfen en windsurfen. (https://www.afdelingkust.be/sites/default/files/atoms/files/oostende.PDF)

Wij zullen deze petitie midden juni voorleggen aan de bevoegde instanties bij Stad Oostende.  Indien je anoniem wil ondertekenen (niet zichtbaar online) dan vink je het vakje bij laat mijn handtekening openbaar zien "uit". Vergeet achteraf ook niet te bevestigen in de email die automatisch aan jou wordt verzonden.

initiatiefnemer: Lena, natuurvriend en bezorgde bewoner Royal Palace

-------------------------------------------------------------------------------------

version française

NON au bar de plage en face du Royal Palace à Oostende

Il y aurait des plans et une concession pour la construction d’un “Bar de Plage”  sur la plage. (accès à l’ hauteur de la rue 17 octobre et du bloc d’appartements du Royal Palace). Le bar sera ouvert tous les jours et ce jusqu’à 22 heures durant les vacances d’été. 

Les riverains n’ont pas été consultés et ont du prendre connaissance de cette “nouvelle” par un article paru dans le journal HLN. N’est-il pas impératif de voire un avis de la commune sur les lieux afin de permettre aux voisins d’émettre leurs objections et remarques éventuelles pour ce genre de constructions sur la plage?

Pourquoi nous ne pouvons pas accepter  une situation pareille :

Les riverains n’ont pas été informés ( dans une société participative on tient compte  de l’environnement et de l’impact sur les personnes qui y résident.)

- La pollution acoustique par l’installation de musique. Les ondes sonores se déplacent à grande distance et en tant que voisins nous serons obligés de l’écouter , même si cela nous gêne.

Il y a des vacanciers (nombreux) qui sont justement à la recherche du calme, de l’espace, et de la nature. On n’a pas besoin d’un bar tous les 300 mètres le long de la plage.

- La création naturelle de dunes et de plantes est anéantie.(voire l’article de Natuurpunt)

A marée haute la plage est déjà réduite, mais on veut sacrifier tout cela au nom de “économie”.

- Pourtant les restaurants et bars existants auront un concurrent supplémentaire et ceci après des mois sans revenus.

Nous avons l’intention de soumettre cette pétition aux autorités de la ville d’Oostende. Si vous préférez de signer ce document de façon anonyme (illisible “online”) veuillez décocher la case qui mentionne: “faites apparaître ma signature”. 

Initiative: Lena , passionnée de la nature et habitant concerné du Royal Palace.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik geenstrandbar@gmail.com toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...