Geen sportpark in Bennekom!

Wij Bennekommers gaan NIET akkoord met de verplaatsing van de hoekelumse eng sportaccomodatie naar Bennekom!

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Margreet Slootmans om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...