Geen QR-code voor zwemlesouders

Teken deze petitie als u het eens bent met dat kinderen recht hebben op zwemles onder toezicht van hun eigen ouder(s).

Nederland is een rijk waterland en daarom is leren zwemmen van levensbelang.
Kinderen worden nu uitgesloten van deze belangrijke lessen vanwege het ontbreken van een QR code van de ouder(s). Wanneer deze doelgroep noodgedwongen besluit hun kind(eren) uit te schrijven voor de zwemlessen, zal dit desastreuze gevolgen hebben voor de zwemveiligheid in ons land.

De keuzevrijheid van de ouders zou de zwemveiligheid van de kinderen niet mogen beperken.

Jonge kinderen moeten zich kunnen douchen en omkleden onder begeleiding van hun eigen ouder(s). Deze verantwoordelijkheid kun je en wil je niet overlaten aan vreemden. Daarnaast kunnen medewerkers van het zwembad niet ALLE kinderen in de gaten houden. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Er zijn andere maatregelen die ingezet kunnen worden zoals voorheen (mondkapje, 1,5m afstand, gescheiden routes).
Bij een aantal zwembaden in NL is WEL een uitzondering gemaakt voor de zwemlesouders. Dit zou overal moeten!

Verplicht GEEN QR-code voor zwemles ouders en draag hiermee bij aan een veilig en vertrouwde zwem omgeving voor ALLE kinderen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mirjam Najjar om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...