Geen Oranje zone in wijk De Schomme te Boom

Op 16/05/2023 ontvingen alle bewoners woonachting in wijk De Schomme , een brief omtrent de wisseling van groene naar oranje zone tijdens evenementen. Dit is een beslissing die nooit is voorgelegd aan de buurtbewoners , en zeer nadelig omwille van het al reeds bestaand wildparkeerprobleem.

De groene zone hield in dat enkel de bewoners konden parkeren in de wijk , de oranje zone houd in dat elke Bomenaar met een oranje kaart in de wijk kan parkeren en rondrijden tijdens evenementen.  Met deze petitie willen we aantonen dat wij hier helemaal niet mee akkoord zijn , en hopen we dat de gemeente hun beslissing zal herzien, vermits naar onze mening de vorige regeling de beste oplossing is om verkeersproblemen te voorkomen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bewoners wijk De Schomme om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...