Geen ontruiming kraakpanden Harstenhoekweg (Autonoom Centrum)

Het Autonoom Centrum Den Haag, dat sinds 8 februari j.l. gevestigd is aan de Harstenhoekweg, wordt met ontruiming bedreigd. De eigenaar van de panden heeft ons gedagvaard en het kort geding zal op 6 april om 10:00 plaatsvinden in het Paleis van Justitie in Den Haag.

De drie panden aan de Harstenhoekweg die sinds acht februari zijn gekraakt zijn eigendom van de vastgoedspeculant Bewi Vastgoed. Bewi Vastgoed laat de toonaangevende panden al jaren verkrotten zodat sloop de enige optie is, dit tot grote ergernis van de buurt. Bewi Vastgoed wil op de plek van de bijna 100 jaar oude panden 76 luxe appartementen bouwen, maar voor dit plan moeten ook twee naastgelegen panden worden gesloopt. Deze panden zijn nog in regulier gebruik en het ziet er naar uit dat dat ook nog een tijd zo zal blijven. Toch wil Bewi Vastgoed de panden alvast slopen. Dit zou betekenen dat het terrein hoogstwaarschijnlijk jaren braak zal liggen.

De gemeente Den Haag legde Bewi Vastgoed eerder een dwangsom op omdat zij de panden zo lieten verloederen, maar Bewi Vastgoed kreeg uitstel omdat zij met een nieuw plan zouden komen. Het plan is nu simpelweg sloop voor braakliggend terrein. Er zijn geen vergunningen aangevraagd voor de nieuwbouw, en de kans is groot dat als dit zou gebeuren dit op verzet van de buurt zal stuiten. Veel buurtbewoners hebben ons laten weten het niet eens te zijn met de bouwplannen omdat het een kolossaal en lelijk project betreft wat niet in de buurt past. Veel buurtbewoners willen de toonaangevende panden dan ook behouden. Een soortgelijk nieuwbouwplan wat in 2012 gerealiseerd zou worden ging van tafel door geldgebrek, en ook het nieuwe plan is totaal niet zeker. Er ligt nu alleen een conceptschets van een architect, verder is er nog helemaal niks.

Dat de gemeente Den Haag de dwangsom opschort zodat Bewi Vastgoed wegkomt met verkrotting van de panden laat maar weer is zien dat de gemeente niks doet aan speculatie met vastgoed. Ook een braakliggend terrein zal de buurt geen goed doen. Juist wij zijn druk bezig met het opknappen van de panden en het wegwerken van jaren van verloedering en achterstallig onderhoud. Meerdere lekkages zijn inmiddels gerepareerd en de panden zijn weer leefbaar gemaakt. Van de zomer gaan we het achterstallige schilderwerk en de tuin aanpakken.

Scheveningen is al jaren het slachtoffer van een steeds verder gaande veryupping. Zowel de Scheveningen Haven maar ook Scheveningen Bad en Dorp veranderen steeds meer in een plek waar alleen de rijke elite zich nog thuis voelt. Mooie oude panden die bepalend zijn voor het karakter en de leefbaarheid van Scheveningen moeten wijken voor yuppenpojecten. We vinden dat deze veryupping moet stoppen. Scheveningers zitten niet te wachten op dure huizen waar ze niet kunnen wonen, of nog meer restaurants waar ze niet kunnen eten.

wij:

buurtbewoners / sympathisanten / gebruikers van het Autonoom Centrum Den Haag

Constateren:

-Dat de panden aan de Harstenhoek weg 4, 6, 8, 10 en 12 al jaren leeg staan en staan te verkrotten.

-Dat de huidige bewoners en gebruikers van de panden hard bezig zijn met het opknappen van de panden

-Dat het Autonoom Centrum een belangrijke sociale en culturele functie heeft voor de buurt en de stad

-Dat na ontruiming de panden worden gesloopt voor braakligging omdat er nog geen concrete (bouw)plannen en vergunningen zijn.

-Vastgoed speculatie niet beloond moet worden maar moet worden tegengegaan


en verzoeken:

- De toonaangevende panden aan de Harstenhoekweg 4,6,8,10 en 12 te behouden

-Het Autonoom Centrum ongemoeid te laten

-Het Autonoom Centrum niet te ontruimen voor braakliggend terrein dan wel leegstand

Meer informatie:

http://www.acdenhaag.wordpress.com