Geen nieuwbouw langs de Kromme Rijn bij Bunnik!

Ik ben tegen de nieuwbouwplannen langs de Kromme Rijn aan de westkant van Bunnik (Plan Hoenderik). Het groene Kromme Rijngebied tussen Utrecht en Bunnik is van het allergrootste belang als natuurlijke recreatieve omgeving. Ik vind daarom dat de Kromme Rijn gevrijwaard moet blijven van alle ingrepen die het prachtige landschap en de recreatieve waarde ervan verminderen.


508309F4-B3A2-4FAE-9DFB-22FBC71517A4.jpegplankaart van projectontwikkelaar

hoenderik1.jpegte bebouwen gebied vanaf jaagpad

Hoenderik_vanaf_noord_met_schapen.jpeg

Plangebied vanaf noordkant (komend vanuit Utrecht)

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik HoudBunnikGroen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...