Geen moskee op Linkeroever!

Er gaat geen week voorbij of ergens in Antwerpen wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd. Ook de toename van de hoofddoekdracht, met name bij piepjonge meisjes, kan niet ontkend worden. De bloedige jihad-aanslagen in Brussel van 22 maart vorig jaar hebben de islamisering van onze samenleving alleen maar versneld.

Nu opent de 59e moskee in Antwerpen de deuren op Linkeroever. De vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ installeert een nieuwe moskee op Linkeroever (in een winkelpand middenin een woonwijk: Pieter Doorlantlaan 11A) en nodigde mannen en vrouwen apart uit voor gescheiden infoavonden. De schaamteloosheid waarmee deze vzw op haar Facebookpagina “iedereen is welkom” schrijft, terwijl het de apartheid van mannen en vrouwen organiseert, spreekt boekdelen (zou het stadsbestuur overigens een tempel tolereren waar blanken en zwarten op die manier gescheiden worden?). Tegelijkertijd maakt de vzw gewag van het ondersteunen van “pluralisme” en “multiculturaliteit”. Mocht dat waar zijn, dan zou dat betekenen dat de totalitaire, onderwerpende fundamenten van de islam (in de Koran, de Hadith en de sharia) in de vuilnisbak worden gekieperd - wij hebben daar op zijn zachtst gezegd twijfels bij, niet het minst omdat de vzw citeert uit ‘Bukhari’ & ‘Muslim’, islamitische bronnen (Hadiths) die aansporen tot intolerantie en haat jegens vrouwen en ongelovigen.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen weer maar eens de inplanting van een nieuw islamitisch haatpaleis waar de islamitische onderwerpingsleer centraal staat en sekseapartheid de toon zet. Antwerps gemeenteraadslid Gerolf Annemans kwam hierover tussen op de komende gemeenteraad om burgemeester De Wever te vragen waarom hij kennelijk geen graten ziet in een Antwerpistan met straks een moskee op elke hoek van de straat. Filip Dewinter stelt: “De islamisering van Antwerpen versnelt: bijna wekelijks wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd."

Vlaams Belang komt op voor onze vrijheid en verzet zich tegen de voortschrijdende islamisering. Wij blijven ons verzetten tegen de evolutie naar een Mekka aan de Schelde. Naar goede gewoonte lanceren we in de desbetreffende buurt een pamflettenactie en petitie.

Strijd samen met ons voor de vrijheid, verzet u tegen de islamisering en onderteken deze petitie.