ONLINE ONDERTEKEND BEZWAARSCHRIFT KLEIDUIFSCHIETSTAND BRECHT

Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de inrichting en exploitatie van een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld op grondgebied Brecht (OMV_2019005418)

Deze schietstand zou op ontoelaatbare wijze de avond- en weekendrust van vele omwonenden in Gooreind, Wuustwezel en Brecht verstoren door geluidsoverlast dit in tegenstelling tot de militaire oefeningen die meestal plaatsvinden op weekdagen tijdens de arbeidsuren. 

Bovendien is het Groot Schietveld één van de grootste natuurrijke gebieden in heel Vlaanderen: zeldzaam heidegebied dat toevluchtsoord is voor tal van bedreigde dieren en planten en door Europa beschermd wordt als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

De puur recreatieve belangen van een kleine groep mogen niet ten koste gaan van het basisrecht op rustig wonen en de hoge natuurwaarden.