Geen instapstages aan de VUB!

De Instapstage

Wat is het?

De instapstage is een federale maatregel die is ingegaan vanaf 1 Januari 2013, met de intentie om laaggeschoolde jongeren meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.
Concreet komt het erop neer dat een jongere zonder diploma hoger onderwijs een betaalde stage kan doorlopen in een bedrijf voor maximaal 6 maanden. Voor een fulltime stage betaalt de werkgever €200 per maand. De rest past de overheid bij tot de stagiair uitkomt op een (schamel) nettoloon van €760. Na de stage is de werkgever niet verplicht de jongere ook effectief aan te werven.

Voor wie is het?

Jongeren die:

 • niet ouder dan 25 jaar zijn.

 • in hun beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd) zitten.

 • in het bezit zijn van hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs

Wat is ons standpunt?

Wij zijn vóór maatregelen die een relatief zwakke groep meer kansen wil bieden op de arbeidsmarkt, maar deze instapstage bevat vele elementen waar we niet achter kunnen staan, namelijk:

 • Te concurrentieel:
  Werkgevers kunnen iemand voor 6 maanden en voor €200 per maand aanwerven, hem daarna laten vallen en overstappen op de volgende.

 • Gevaar voor studentenjobs en laaggeschoolden:
  De instapstage is goedkoper en de jobs die vooral in aanmerking komen, zijn jobs die ook vaak ingevuld worden door jobstudenten en/of laaggeschoolden. Zij dreigen dan geen job meer te vinden omdat de stagiairs hen wegconcurreren.

 • Uitholling andere maatregelen:
  zoals de IBO (interne broepsopleiding), waar de verloning hoger ligt en er wel een
  aanwervingsverplichting is.

Als conclusie kunnen we dus besluiten dat deze instapstage, in deze vorm, volledig onaanvaardbaar is voor ons en we hopen dat je ons daar in wilt steunen. Het ABVV van de Vrije Universiteit Brussel meent dat de instapstages in hun huidige vorm moet afgeschaft worden. Wij vragen aan de rector van de VUB om zich te engageren om geen gebruik te maken van het systeem van instapstages aan de VUB en zich publiekelijk uit te spreken tegen dit systeem van uitbuiting van goedkope arbeidskrachten.