Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg - Alphen aan den Rijn

Wij, ondertekenaars van deze petitie tekenen bezwaar aan tegen de vergunning verlening (v2020/421) door de gemeente Alphen aan den Rijn voor een extra in-/uitrit op de Staalweg 4 – Alphen aan den Rijn.

Wij verzoeken de gemeente Alphen aan den Rijn de verleende vergunning voor deze inrit met onmiddellijke ingang in te trekken.

 ------------------------------------------------------------------------

Achtergrond:

Firma Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V., eigenaar van het voormalig Bos Beton terrein wil een extra inrit aanleggen halverwege de Staalweg-Alphen aan den Rijn en een vergunning is recentelijk toegekend door de gemeente.

Eerder heeft de gemeente de vergunningaanvraag geweigerd omdat niet voldaan werd aan: “artikel 2.12, lid 2 lid d van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. De nieuw te realiseren uitrit gaat ten koste van het openbaar groen. Voor de aanleg van deze in-/uitrit dienen bomen gekapt te worden.”  

Op 25 september jl. heeft de gemeente wel een vergunning verleend, ondanks het feit dat een eerdere gelijkluidende aanvraag was geweigerd.

De verontruste bewoners Leefbare Omgeving HeimansWetering vragen zich af, waarom de bewoners en gebruikers van de Staalweg niet betrokken zijn geweest bij het overleg. Wat mogen wij niet weten

 

Hedenochtend 14 oktober 2020 zijn de bewoners/belanghebbenden verrast dat er 3 bomen zijn gekapt, terwijl de bezwaartermijn loopt tot 5 november.


Op 29 oktober 2020 bevestigd de wethouder dat de verkeerde bomen zijn gekap door de eigenaar/aannemer.

 

Bezwaar maken:

Een aantal verontruste bewoners van diverse buurten rondom het Heimanswetering gebied willen ernstig bezwaar maken tegen deze vergunningverlening, omdat hiermee de leefbaarheid in deze omgeving aangetast zal worden en zij vragen belanghebbenden om via deze petitie ook bezwaar te maken.

Belanghebbenden zijn alle gebruikers van de Staalweg, zoals automobilisten, fietsers (schoollieren, hun ouders, recreanten, woon/werk), ruiters, wandelaars, vissers, etc.) en natuurlijk de direct omwonenden.  

Eisen:

Parallel aan bezwaar maken, willen de verontruste bewoners eisen stellen om de veiligheid van de gebruikers van de Staalweg en de bewoners nabij de Staalweg te waarborgen, zoals bijv.: gescheiden of beveiligde fiets/wandelpad, voorkomen van sluipverkeer door de woonbuurt(en), kruispunt Kalkovenweg/Staalweg, etc.

Deze eisen zullen nader moeten worden uitgewerkt indien de vergunning niet wordt ingetrokken. U kunt uw eisen met ons delen via deze petitie. 

Vragen & bezwaar:

De belangrijkste vragen en redenen van ons bezwaar zijn:

  • Al dan niet in overeenstemming met de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alphen aan den Rijn;
  • Verkeersveiligheid is niet gebaat bij een in-/uitrit halverwege de Staalweg;
  • Staalweg is een onderdeel van een belangrijke fietsroute voor scholieren, recreanten en woon/werkverkeer, waar de fietsers beschermd moeten worden;
  • Wat is de noodzaak voor deze in-/uitrit voor het nieuwe bedrijven terrein?;
  • De mogelijke en onmogelijkheden om intensief (vracht) verkeer toe te laten op de Staalweg;
  • Verstoring van het uiterlijke aanzien van de Staalweg zal op een onaanvaardebare wijze worden aangetast (het onnodig kappen van bomen);
  • Andere redenen ??

Heeft u nog toevoegingen aan de lijst met vragen & bezwaar, deel dit met ons via de petitie.

Tot slot:

Inmiddels hebben een aantal verontruste bewoners schriftelijk documentatie opgevraagd van de genoemde vergunning aanvraag en besluit, een pro forma bezwaarschrift ingediend en een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend ter voorkoming van onhersteldbare schade (zoals bomen kappen).

De verontruste bewoners zijn ook in overleg met andere belangengroeperingen om duidelijke signal naar de gemeente af te geven (fietsbond AaaR, scholen, natuurvereniging). Heeft u tips, laat het ons weten.

TEKEN deze petitie zodat de toegekende vergunning wordt ingetrokken. Laat het niet gebeuren nu we allemaal hard bezig zijn met bestrijding van de tweede golf Coronavirus (CONVI-19) dat de verkeersveiligheid op de Staalweg in het geding komt.  

TEKEN deze petitie want SAMEN STAAN WE STERK


Verontruste bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Verontruste bewoners - Leefbare Omgeving HeimansWetering alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...