Geen huisvesting van arbeidsmigranten in de poort van Ochten

20200913_124214.jpgGEEN HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN IN DE POORT VAN OCHTEN

Op 10 september jongstleden is de gemeenteraad geïnformeerd over de gebiedsvisie 'Poort van Ochten' (naast de carpoolplaats). Uit deze visie blijkt dat de gemeente Neder-Betuwe daar kansen ziet om naast kantoorlocaties arbeidsmigranten te gaan huisvesten. 

Wij (Gemeentebelangen Neder-Betuwe) hebben, toen de eerste geluiden hierover naar buiten kwamen, hierover direct en duidelijk gecommuniceerd dit daar niet te willen. Dit omdat wij van mening zijn dat deze locatie daar niet absoluut niet voor geschikt is! De visie die het college heeft opgesteld is wat ons betreft ook veel te eenzijdig opgesteld. Kijk bijvoorbeeld ook wat daar mogelijk is het betrekking tot:recreatie en toerisme; (binnenspeeltuin) horeca; Een combinatie van recreatie, toerisme en horeca; Of zoals voorgesteld door het college de realisatie van kleinschalige kantoorruimte. 

Bovenstaande zou wat ons betreft ook prima kunnen passen en maakt onze gemeente aantrekkelijker voor mensen van buiten onze gemeente!Op onze vraag wanneer inwoners van Ochten over de plannen worden geïnformeerd wijst de gemeente naar de Omgevingswet en de daarin verplicht gestelde communicatie met omwonenden. Wat ons betreft is dat veel te laat en moeten inwoners eerder worden gehoord!

Om de mening van de bevolking te horen hebben wij dan ook deze petitie opgesteld, zodat wij uw gedachten kunnen meenemen in het komende traject over wat er gaat gebeuren met deze locatie.Wij zijn benieuwd naar uw mening

Dank voor uw medewerking,

Fractie Gemeentebelangen.


Gemeentebelangen Neder-Betuwe    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Gemeentebelangen Neder-Betuwe toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...