Geen hoogspanningsmasten door Oosterhout

Hoogspanningstracé Zuid-West 380 kV 

Het Ministerie van Economische Zaken is van plan om het geplande tracé van de 380 kV leiding (hoogspanningslijn) van Zeeland naar Tilburg te wijzigen. Het voorgenomen tracé voert ongeveer vanaf de Vrachelse Heide, langs de Burg. Materlaan en over het Landgoed Oosterheide naar het Wilhelminakanaal. Het tracé kruist ook grote delen van het deels gerealiseerde en deels nog in uitvoering zijnde Landschapspark De Open Linie. 

Gemeente Oosterhout is naar eigen zeggen verbijsterd over deze voorgenomen wijziging.

De bewoners van Oosterhout, en met name de wijk Oosterheide natuurlijk ook. 

 

Deze Petitie is gestart om de voorgenomen plannen tegen te houden

WIJ WILLEN GEEN HOOGSPANNINGSMASTEN DOOR OOSTERHOUT - OOSTERHEIDE 

 

Meer info:

 

http://www.oosterhout.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/article/hoogspanningstrace-zuid-west-380-kv/

http://www.zuid-west380kv.nl/zuid-west-380kv-oost

http://www.zuid-west380kv.nl/zuid-west-380kv-oost/wat-is-de-planning