Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in centrum Opmeer/Spanbroek

269CEA8F-A5CE-4A9B-8CCD-DF6B5DAF5EF8.jpegVVD en DSV roepen het college op geen medewerking te verlenen aan grootschalige huisvesting van migranten en het centrum van Opmeer. Laat van u horen als u het met ons eens bent en teken de petitie

Het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, Gemeentebelangen, PvdA heeft onlangs zijn goedkeuring verleend aan huisvesting voor migranten in het voormalige  ‘Amazone’ gebouw. Er komen hier 64 kamers waar ongeveer 170 mensen gehuisvest worden.

Er is veel onrust ontstaan bij onze inwoners en bij VVD en DSV over o.a. parkeerdruk en mogelijke overlast.

Het vooraf betrekken van de buurt en de dorpsraad bij zo’n ingrijpend besluit is  helaas in Opmeer niet gebeurd. We moesten het op de gemeentepagina lezen. Op deze manier ga je niet met onze inwoners om! Het is belangrijk met dit soort ingrijpende besluiten vooraf aan vertrouwen te werken.

Gemeenten in de regio waar veel arbeidsmigranten werken moeten ook zorgen voor goede huisvesting. Opmeer heeft al diverse grote opvangplekken en hoeft niet onevenredig veel voor z’n rekening te nemen. Wij vinden dat de gemeenten in regio ook naar meer geschikte locaties moeten kijken.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het voor onze inwoners en jongeren praktisch onmogelijk is om een betaalbare woning te kopen of te huren. De Amazone zou een mooie plek zijn om huisvesting voor onze inwoners te realiseren. Wij willen dat het College daar voorrang aan geeft.

VVD en DSV zijn verbaasd over dit besluit en maken zich grote zorgen als deze grootschalige huisvesting voor migranten midden in het centrum daadwerkelijk door gaat en hebben hier veel vragen over. De VVD heeft al flink wat vragen ingediend.

Laat van u horen als u het met ons eens bent; en steun deze petitie ‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten  in centrum Opmeer/Spanbroek’

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik VVD en DSV om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...