Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in bebouwde gebieden in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein mag Warmtebron geen toestemming geven om ergens tussen en onder de bebouwde gebieden van Nieuwegein gevaarlijke boringen naar aardwarmte uit te voeren!  

Dit vanwege:  

A) Mogelijke schade aan woningen t.g.v. aardbevingen en milieueffecten

B) Gebruik van onveilige technieken met schadelijke milieueffecten ook voor generaties na ons

C) Het ontbreken van een deugdelijke schaderegeling op basis van een omgekeerde bewijslast voor alle fasen van de aardwarmtewinning en de gehele nazorgperiode.

Als u het hier mee eens bent, teken dan deze petitie!

Als u op de mailinglijst wilt komen, stuur dan een bericht naar ban@beechcon.nl


Kerngroep (bezorgde) Bewoners Aardwarmte Nieuwegein    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kerngroep (bezorgde) Bewoners Aardwarmte Nieuwegein om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...