geen fietspaden op onze mooiste Loonse wandelweegjes

de VLM plant in het kader van de ruilverkaveling Wellen een verhard fietspad vanaf het stadscentrum over de oude spoorwegzate tot in Rijkel. Daarmee verdwijnen onze laatste mooie wandelpaadjes zoals Kuttekoven en de Meersbeemden . Het zal gedaan zijn met rustig en ontspannend te wandelen als daar een toeristische fietsroute worden aangelegd .