Geen festivalisering van het Flevopark. In 2015 niet, nooit niet!

 

Deze petitie is gericht aan de Bestuurscommissie en het DB stadsdeel Oost, en aan dhr. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam.

Wij willen geen grote festivals als Appelsap in het Flevopark. In 2015 niet en nooit niet.

Ooit waren parken rustpunten in de drukke stad. Plekken waar je op adem kon komen, de vogels kon horen zingen en de drukte van de stad kon ontvluchten. De laatste jaren zijn er steeds meer heel drukke festivals met heel veel lawaai in de stad gekomen. Ook in parken, die daarvoor langere tijd worden afgesloten en dan niet beschikbaar zijn voor wie op zoek is naar rust.

Het Flevopark is aangewezen als plek die in elk geval helemaal niet geschikt is voor grote festivals. Dat staat in de Evenementennota van Stadsdeel Oost, die door de raad democratisch is vastgesteld. Het Flevopark heeft de hoogste natuurwaarden van de stad en maakt deel uit van de ecologische groenstructuur. Het is veel te kwetsbaar voor duizenden bezoekers en muziek met zware bassen.

De bestuurscommissie Stadsdeel Oost dreigt dit vastgestelde beleid nu aan zijn laars te lappen. Men wil de burgemeester voorstellen om het Flevopark in 2015 aan te wijzen als festivalterrein voor het mega hiphopfestival Appelsap. Met als argumenten dat het een 'A'dam-Oost-gerelateerd' festival is en dat 'Oost Appelsap nodig heeft'. Door de Vrienden van het Flevopark zijn bezwaren ingediend en is ingesproken tijdens vergaderingen. Met steekhoudende argumenten. Tevergeefs.

Alle bezwaren van andere politieke partijen en belanghebbenden worden eenvoudigweg van tafel geveegd. Onderzoeken van het stadsdeel en van Appelsap zijn gericht op de haalbaarheid van grote festivals in het Flevopark, niet op bescherming van de natuur. Vraag naar onderzoek alternatieve lokaties wordt terzijde geschoven. Er is geen openheid over de hoge kosten die gepaard gaan met inrichting van het Flevopark voor een festival. Het park zal niet één week (zoals in het Oosterpark al bezwarend was) maar veel langer niet of slecht toegankelijk zijn voor publiek, vanwege alle voorbereidende- en herstelwerkzaamheden.

Het lijkt wel alsof er in het verleden een deal gesloten is tussen D66 en Appelsap. Heeft de subsidie-relatie daarmee te maken? Er is niet direct een vinger op te leggen. Voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel zegt (al maanden) dat de afspraak al vast staat. Appelsap vindt dat ze niet kan floreren op een andere plek dan in een park. Wat zijn wiens belangen? Waar is het democratische besluitvormingsproces gebleven? Waar is het moraal van onze politieke verantwoordigers te vinden? Hoe kunnen commercie dienende overwegingen zo makkelijk winnen van iets dat voor Amsterdammers belangrijker is: bescherming van haar natuur en vrij toegankelijke rustplek voor haar bewoners?

Op 4 november wordt in de bestuurscommissie van Oost gestemd over het advies dat zij zal geven aan de burgemeester. Hij beslist, uiteindelijk.

Stem tegen, nu het nog kan!

Deze petitie loopt door ná 4 november in ieder geval tot het moment waarop de burgemeester beslist. Op 21 oktober willen wij wél alvast de tussenstand op de vergadertafel van Oost leggen.

Kom met ons naar het stadsdeelkantoor op 4 november om 19.00 uur, waar wij de petitie-tussenstand gaan aanbieden. En laat je mening zien, in tekst/beeld, ludiek of bloedserieus.

www.flevopark.nl

www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vrienden van het Flevopark    Neem contact op met de schrijver van de petitie