Geen draagkracht in Zoetermeer voor bouw nieuwe gebedsruimte

DRINGENDENDE OPROEP AAN ALLE OMWONENDEN EN ANDERE BETROKKENEN:

SIP heeft een advocaat op deze zaak gezet; 1 van de beste op dit gebied in ons land.
Wij willen deze zaak winnen, en zeggen NEE tegen de komst van de moskee.

Help ons (en uzelf) deze zaak te winnen en steun SIP financieel in het gedwongen juridische traject.
Iedere bijdrage kan gestort worden, alle beetjes helpen.

Strijd samen tegen de komst van de moskee en stort uw bijdrage op de 'derdengelden-rekening' van onze advocaat:
ABN AMRO 51.80.65.855 t.n.v. Stichting derdengelden EBH Elshof Advocaten o.v.v. dossiernummer '11MP1287 SIP Zoetermeer'.

Voor de goede orde willen wij melden dat ALLE storting te allen tijde ANONIEM zullen blijven.

Wij danken u hartelijk voor alle steun!

Vriendelijke groet, SIP (uw naaste buur)

Gebrek aan draagkracht bij omwonenden van het perceel aan de Roggeakker in Zoetermeer, t.b.v. de bouw van een gebedsruimte

Er is bij omwonenden van het perceel een aantoonbaar gebrek aan draagkracht om een gebedshuis op te richten, ongeacht het soort religie dat in het gebedshuis wordt nageleefd. Dit gebrek aan draagkracht bij omwonenden moet als relevant belang worden meegewogen en kan niet worden genegeerd.

Een deel van het wijkgroen tussen de Spruitkoolakker en Roggeakker in Zoetermeer moet wijken voor de bouw van een gebedsruimte (moskee). Hierdoor verdwijnt groenfaciliteit. Door de bouw komt er tevens parkeerdruk te staan op de omgeving en in de naastliggende dansschool, straten in de omgeving.

PETITIE

Wij

buurtbewoners, direct omwonenden, bezoekers, die deze groenvoorziening bezoeken en waarde hechten aan het open karakter van dit deel van de wijk Seghwaert.

constateren

dat een deel van de groenstrook bebouwd gaat worden voor een gebedsruimte. Hierdoor verandert het aanzien van de buurt; immers groen en het open karakter (alwaar men deze wijk binnenkomt) verdwijnen. Daarnaast zal de bouw van de gebedsruimte parkeerdruk veroorzaken in de directe omgeving, waar parkeergelegenheid in de huidige situatie al schaars is.

Wij verzoeken de Gemeente Zoetermeer:

Een andere locatie voor deze gebedsruimte te zoeken en de groenstrook in huidige staat te laten bestaan. Ook de bouw van andere gebedsruimtes (andere religies) op deze plaats is niet gewenst. De groenstrook en het open karakter moeten gehandhaafd blijven! De belangen van de buurtbewoners moeten zwaar wegen en kunnen niet genegeerd worden.

Bewoners beroepen zich hierbij op de uitspraak van de Raad van State in zake de bouw van een Moskee in Hoogeland (Westland) en de streep die door deze bouw is heengezet. Hier stonden partijen uit de gemeenteraad achter de omwonenden en werden deze gesteund.

Er is bij omwonenden van het perceel een aantoonbaar gebrek aan draagkracht om een gebedshuis op te richten, ongeacht het soort religie dat in het gebedshuis wordt nageleefd. Dit gebrek aan draagkracht bij omwonenden moet als relevant belang worden meegewogen en kan niet worden genegeerd.