geen coronapas !

vanaf 1 oktober zal er in Brussel een coronapas worden ingevoerd .Premier de croo had op 12 mei  gezegd dat hij niet wou evolueren naar een pasjesmaatschapij.Waarom leeft hij deze afspraak niet na ?

Er is geen bewijs dat een coronapas infectie verminderd .je kan ook het virus verspreiden als je gevaccineerd bent.Dus welke nut heeft een coronapas.

Dit gaat ook tegen onze grondwetten in  zoals hier geciteerd

  •  (Artikel 11) luidt ten dele: "Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden".
     

ik wil niet dat iemand gediscrimineerd wordt op basis van zijn of haar vaccinatiestatus .

ben je ook tegen een coronapas ?teken deze petitie dan mee

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tegendiscriminatie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...