Geen Corona-patienten in verzorgingstehuizen plaatsen

Vanuit de regio, de GGD en de ziekenhuizen wordt een groot beroep gedaan op de verzorgingstehuizen in Amsterdam om te helpen met de behandeling van corona-patiënten.

Wij: Wij bezorgde Nederlanders en familieleden van dementerende ouderen in verzorgingstehuizen

Constateren:

- Corona-patienten worden verdeeld over het land

- Echter ook over verzorgingstehuizen waar ouderen zich bevinden

- Er is nog geen wetenschappelijk bewijs over hoe het virus zich precies verspreidt

- Er is dus geen garantie dat het virus zich niet verder in het gebouw zal verspreiden

- In plaats van het afvlakken van het aantal bestemmingen verhoog je het risico op verdere verspreiding, en wel bij de belangrijkste risicogroep, namelijk ouderen

En verzoeken:

- Dringend te stoppen met het plaatsen van Corona-patienten in verzorgingstehuizen

- 'Reguliere' patienten (met niet-besmettelijke kwalen) te plaatsen in verzorgingstehuizen om zo ruimte te creeren in ziekenhuizen, in plaats van Corona-patienten

- "Reguliere" patienten (met niet-besmettelijke kwalen en niet kritische aandoeningen) plaatsen in hotels, scholen of andere gebouwen die leeg staan


translation in English
Don’t place Corona-patients in nursing homes

Description: From the GGD and the hospitals, an appeal is made to the nursing/retirement/care homes in Amsterdam to help with the treatment of corona patients

Situation

- Corona patients are and will be distributed across the country

- However, now also in nursing and care homes where the elderly are located

- There is no scientific evidence (proven) yet of exactly how the virus spreads

- So there is no guarantee that the virus will not spread further in the building

- Instead of flattening the curve, you increase the risk of further spread, namely among the main risk group, namely the elderly  

Requests

- To urgently stop placing Corona patients in nursing/retirement/care homes

- Placing 'regular' patients (with non-contagious ailments) in nursing homes in order to create space in hospitals, instead of Corona patients

- Place "regular" patients (with non-contagious ailments and non-critical conditions) in hotels, schools or other buildings that are empty

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Emine Topal toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...