Geen breekwerf in Dudzele!

Beste dorpsgenoten;

September 2020 vroeg NV Top-Mix een omgevingsvergunning aan om een breekwerf in te richten aan de OLV-ader te Dudzele;en dit op +- 700 m van de dorpskom.

Niet alleen zou daardoor een van de schaarse en mooiste stukjes groen in onze onmiddelijke omgeving verloren gaan(waar veel gezinnen in deze Corona-tijden graag gaan wandelen) maar zouden wij ook worden "getracteerd" op een flinke portie stof,lawaai- en geurhinder .

Deze breekwerf zou trouwens aanleiding geven tot nog meer zwaar werfverkeer

in en rond Dudzele.

om van de waardevermindering van onze woningen nog te zwijgen....

Wij en andere dorpsgenoten hebben dan ook een bezwaarschrift ingediend bij het stadsbestuur van Brugge dat daarop negatief advies gaf voor deze aanvraag.

Hiervoor onze dank.

Helaas volhardt NV Top-Mix in zijn poging om ons leefmilieu definitief te beschadigen en heeft opnieuw een (licht) gewijzigde aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend.

Hiertegen kunnen wij tot 6 februari terug bezwaar indienen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Kevin Vanhooren toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...