Geen binnendijkse hoogwatergeul Varik Heesselt

De vereniging Waalzinnig roept de Landelijke-, Provinciale- en Gemeentelijke bestuurders op om

de oplossingsrichting "Binnendijkse Hoogwatergeul Varik-Heesselt" in de plannen voor rivierverruiming en dijkversterking te laten vervallen

Dit aangezien de andere oplossingsrichtingen beter voldoen op het gebied van waterveiligheid voor de BV Nederland en:

  • een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming in de uiterwaarden een robuust systeem garandeert;
  • de binnendijkse hoogwatergeul niet veilig is voor Varik en Heesselt omdat er risico’s zijn van opbarsten van de bodem, van een falend inlaatwerk, van te late evacuatie bij een calamiteit met veel slachtoffers tot gevolg;
  • de hoogwatergeul het bestaande landschap enorm aantast en enkele honderden hectares goede landbouwgrond doet verdwijnen;
  • een geul minstens 200 miljoen duurder is dan andere oplossingen.

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u onze website bezoeken. (www.waalzinnig.nl)


Ernest Cartigny Waalzinnig    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ernest Cartigny Waalzinnig om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...