Geen besluitvorming “bij ons, over ons en zonder ons” voor Kerkakkers 1 aardgas vrij!

De bewoners van de wijk Kerkakkers 1 zijn van mening dat deze wijk ten onrechte door de gemeente is aangewezen als een kansrijke wijk t.a.v. de warmte transitie naar aardgasvrije woningen in 2030.

Om een succesvolle transitie naar aardgasvrij te maken, heeft de overheid aan gemeenten aanwijzingen gegeven ((kamerbrief-over-uitwerking-klimaatakkoord-gebouwde-omgeving) en een routekaart laten maken (Routekaart.pdf)

In deze transitievisie en het wijkuitvoeringsplan zijn een groot aantal taken door de overheid voorgeschreven aan alle Nederlandse gemeenten, voornamelijk hoe men dient om te gaan met de transitie in de aangewezen wijken, waarin dit moet gaan plaatsvinden en wanneer.

En de overheid geeft daarbij aan dat haalbaarheid en betaalbaarheid noodzakelijk zijn.

Bovendien is draagvlak cruciaal. In deze visie is echter niet opgenomen op welke gronden deze wijken moeten worden geselecteerd, dat blijkt ook uit de fundamenteel verschillende benadering door de betreffende gemeenten. Van groot belang is dat de communicatie met de stakeholders in orde moet zijn. Bij de keuze van de preferente/kansrijke buurten of wijken mag dus verwacht worden dat de bewoners inzicht/inspraak krijgen in de gevolgen voor hun wijk en wat dit gaat betekenen voor hun portemonnee, zodat zij hun belangen kunnen verdedigen.

De gemeente dient hier correct en duidelijk over te communiceren. De aanwijzingen door de overheid zijn niet goed opgevolgd voor de wijk Kerkakkers 1. Het zwaarst meetellende criterium (volgens de door de gemeente gekozen Multi-Variabele Analyse) is namelijk het draagvlak. Voor de wijk Kerkakkers 1 is dit niet correct vastgesteld.

De gevoerde communicatie tussen de gemeente en Kerkakkers, blijkt vooral gevoerd te zijn met het buurtteam van Kerkakkers 2. Zowel het draagvlak op basis van de adoptie-graad, het draagvlak op basis van enquête en het kansrijk zijn volgens buurkrach, is in Kerkakkers 1 niet onderzocht. Wellicht is er verwarring ontstaan omdat 2 verschillende wijken dezelfde naam dragen, nl Kerkakkers 1 en Kerkakkers 2. Deze wijken zijn verschillend qua bebouwing en bouwjaren.

Wij achten het daarom noodzakelijk dat onze wijk Kerkakkers 1 in dit proces, losgekoppeld wordt van Kerkakkers 2.

Besluitvorming “bij ons, over ons en zonder ons” kan o.i. niet door de beugel. Wij pleiten er daarom voor, om als wijk Kerkakkers 1 een stem te krijgen in deze besluitvorming. We vinden het van groot belang om te weten wat er met onze niet kansrijke wijk gaat gebeuren, zodat de grote ongerustheid en weerstand die er nu heerst onder de bewoners kan worden weggenomen.

Mierlo, 31 mei 2023

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Kerkakkers 1, Mierlo alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...