Geen asielzoekers opvang in Centrum Breda

De gemeente Breda heeft ingestemd met de opvang van 400 asielzoekers in het centrum van de stad. Daarvoor is op 17 juni jl een informatieavond georganiseerd voor bewoners. Deelnemende partijen COA, GCA, Vluchtingenwerk, Trigion-beveiligingen en Politie hebben de zorgen bij omwonenden NIET weg kunnen nemen.

Het opvangen van asielzoekers is onverstandig in een toch al kwetsbaar stukje stadscentrum. Met deze petitie laat u de gemeente weten dat er GEEN draagvlak bestaat vanuit de stad voor de opvang van de asielzoekers in De Boschpoort naast de Koepelgevangenis.

U kunt zelf aangeven wat uw voornaamste zorg is.

Het is van belang dat de gemeente op de hoogte wordt gesteld van de meningen in de stad. Opmerkingen zijn dus van harte welkom.