Geen asielcentrum in onze buurt!

Het Vlaams Belang gaat in het verzet tegen de inplanting van een nieuw asielcentrum in Deurne. Fedasil, een dienst van de overheid, heeft immers beslist om in een voormalig klooster en rusthuis ('Zusters van het Heilige Hart') aan de Herentalsebaan in Deurne een asielcentrum in te planten voor 120 nieuwe asielzoekers: nieuwe buren voor Antwerps burgemeester Bart De Wever. Het gebouw is van 2003, en het kost heel wat geld om het in te richten als asielcentrum (en om dit - hopelijk - ooit weer ongedaan te maken). Reeds in de loop van de maand mei zou het asielcentrum de deuren openen. 

Enkele weken geleden nog werd minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block geïnterpelleerd door federaal volksvertegenwoordiger Filip Dewinter over de inplanting van dit asielcentrum in Deurne. Het Vlaams Belang roept De Block op om de beslissing van Fedasil ongedaan te maken. Ook zullen wij dit asielcentrum juridisch proberen aan te vechten.

Het is immers onverantwoord om een asielcentrum in te planten in een drukke woonwijk in Deurne die reeds een hoge concentratie aan vreemdelingen bevat. Antwerpen is nu reeds de populairste bestemming voor asielzoekers en erkende vluchtelingen: 5.800 of meer dan 25% van de vluchtelingen, vooral moslims afkomstig uit Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea,​ kwamen reeds naar Antwerpen. Maar Antwerpen is en mag niet het OCMW en asielcentrum voor heel Vlaanderen worden.

Het zou gaan om gehandicapte asielzoekers, maar hoe kunnen wij die mensen helpen wanneer er een wachtlijst is met ongeveer 15.000 (!) zwaar zorgbehoevenden (mensen met een handicap) die nood hebben aan ondersteuning op maat, voor wie véél meer geld nodig is?

Steun ons in onze strijd voor het eigen volk eerst, en onderteken deze petitie!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sam Van Rooy om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...