Geen (!) voorrang voor fietser aan het sas van Ruisbroek, vlot verkeer voor iedereen!

Sinds de ingebruikname van de zogenaamde 'fietssnelweg' tussen pakweg Halle en Brussel pleiten de Fietserbond en de partij Groen dat het verkeer, komende van de  Ruisbroeksesteenweg en het station, voorrang moeten geven aan de fietsers.

Dit is een absurde en gevaarlijke situatie en het gemeentebestuur besloot terecht om dit veranderen. Het is nu zo dat fietsers even moeten vertragen of stoppen indien nodig en dan hun route op de 'fietssnelweg' verder zetten.

In het belang van de veiligheid van de zwakke weggebruikers moet men fietsers e.d. net wijzen op gevaarlijke situaties op de weg en hen zeker geen vals gevoel van ongenaakbaarheid geven. 

Het moeilijk zicht (vooral 's nachts of bij slecht weer) en de bijzonder hoge  verkeersintensiteit op dit kruispunt (vooral tijdens de spitsuren) versterken het argument dat het beter is dat de gebruikers van de 'fietssnelweg' extra alert zijn en beter eventjes vertragen en indien nodig stoppen aan het Sas van Ruisbroek.

Nog dit: Zelfs met slimme verkeerslichten gaat het daar in de soep lopen en files creeren, het gaat wel veiliger worden, maar files creeren is ook geen goed idee. Zelfs als een fietsers links of rechts zou afdraaien, en dus NIET de straat willen oversteken, zal dat een rood licht geven aan de wagens

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw wil veilig en vlot verkeer voor iedereen!


Eddy Longeval, gemeenteraadslid Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Eddy Longeval, gemeenteraadslid Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...