PETITIE : Geen 380kV hoogspanning door Haagse Beemden Breda

Het Minsterie van Economische Zaken wil het geplande tracé van de 380 kV hoogspanningsleidingen van Zeeland naar Tilburg wijzigen. Het nieuwe tracé Zuid-West 380 kV zal het natuurgebied de vierde bergboezem en het Haagse Beemdenbos doorkruisen. Een druk bezocht recreatiegebied lijkt verloren te gaan. In totaal wordt 200 ha natuurgebied in Brabant vernietigd. Het tracé heeft verstrekkende gevolgen voor natuur, landschap en beleving van het gebied Haagse Beemden. Een groot deel van de bewoners van de Haagse Beemden is verbijsterd over deze voorgenomen wijziging waarover amper wordt gecommuniceerd. Deze petitie is gestart om voorgenomen plannen tegen te houden. Wij zijn overigens van mening dat ook het 150kV traject in Haagse Beemden zo snel mogelijk moet veranderen. Gelukkig is het overheidsbeleid dusdanig dat dit inderdaad moet gebeuren. Daarnaast moet voor iedere meter nieuwe 380kV een zelfde meter 150kV ondergronds. Wij strijden dus voor een Haagse Beemden zonder bovengrondse kabeltrajecten. Dit is gewoon eenvoudig te realiseren, er hangt een prijskaartje aan maar dat staat in geen enkele verhouding tot de aantasting van het leefmilieu dat Economische zaken nu heeft bedacht.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )