4 extra padelbanen bij TPC ????

Plan_voor_nieuwe_padelbanen1.jpegTPC Colmschate heeft in een ledenvergadering aangekondigd dat er het voornemen is om het aantal padelbanen uit te breiden met in principe 4 banen.


In de toelichting van de padelbanen (V2) wordt er gesproken over uitbreiding van Padelbanen in 2 fasen. 2 banen in 2023 en bij succesvol gebleken uitbreiding nog 2 banen daarna. Niet duidelijk is of er hiervoor 1 keer toestemming van de leden gevraagd moet worden voor 4 banen of dat er nu toestemming gegeven moet worden voor 2 banen en bij succes nog eens toestemming voor nog 2 extra banen zodat de leden zelf kunnen beslissen of de uitbreiding succesvol verloopt.


De ligging van de 4 eerder ingetekende nieuwe padel banen omsluiten de al aanwezige tennisbanen dusdanig dat er nauwelijks lijkt te zijn meegedacht met de tennissers van TPC. De 2 ingetekende extra padelbanen tussen baan 4/,5 en 6/7 geven wel die indruk. (Zeer krap en geen ruimte om te kijken) Daarnaast kan je je afvragen of de groeiverwachting reeel is en of daarnaast deze groei voor de toekomst van de club TPC wenselijk is.


Door deze petitie te ondertekenen geef je aan in principe niet tegen extra padelbanen te zijn maar wel graag over elke fase te willen meebeslissen. Hierbij vragen we het bestuur om niet ineens over 4 extra nieuwe banen te beslissen maar eerst 2 ter stemming te brengen en bij gebleken succes de leden opnieuw te raadplegen. Hierbij gaan we er vanuit dat de eerste uitbreiding ter hoogte van de parkeerplaats plaatsvindt.
Ben je het hier mee eens, dan graag je steun door deze petitie te ondertekenen ongeacht of je wel of niet naar de ALV komt.


Marco & Marion (bezorgde tennissers)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marco & Marion (bezorgde tennissers) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...