Geef de Vlaamse en Waalse kiezers wat ze willen!

‘Geef de Vlaamse en Waalse kiezers wat ze willen !’    

Naar een confederaal België met afgeslankte en onafhankelijkere politieke instellingen en sterkere gemeenten      

Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren (Open Vld), pleit voor een confederale en democratische omwenteling in ons land.  Anthuenis staat een verregaande confederale staat voor waarbij het veiligheidsbeleid, het migratiebeleid en het tewerkstellingsbeleid worden overgeheveld naar de deelstaten. Anthuenis pleit ook voor een drastische sanering in de politieke instellingen en voor meer slagkracht voor steden en gemeenten.  

De verkiezingen zijn een week voorbij. Opiniemakers, editorialisten en professoren  - zijn -  alweer aan de slag om hun analyses te maken.  Partijvoorzitters zorgen in hun uitlatingen dat hun partij op de beste manier wordt gepositioneerd om verder deel uit te maken van de macht. Toch moet duidelijk zijn dat in de huidige omstandigheden niet overgegaan kan worden tot de orde van de dag. De signalen van de kiezer zijn immers overduidelijk :

- De kiezer wil politici die regeren, politici die gaan voor een gezamenlijk project en elkaar geen stokken in de wielen steken.

- De Vlaamse kiezer wil een (centrum)-rechts beleid, de Franstalige kiezer wil een (centrum)-links beleid.

Vanuit democratisch oogpunt is het nu de taak van de politici, de mensen die het volk vertegenwoordigen, om de kiezers zo veel mogelijk te geven wat ze willen. Er zijn heus geen duizend-en-één mogelijkheden meer om aan deze wens tegemoet te komen.  

1. Naar een structureel confederaal land

De Vlaamse separatistische partijen (NVA en Vlaams Belang) behaalden bij de recente verkiezingen samen bijna  45% . Vanuit democratisch oogpunt moet daar rekening mee gehouden worden.

Naast deze eerder emotionele benadering past ook een rationele redenering. Franstalig België stemde immers overwegend links en versterkte op dit vlak zelfs de trend van de laatste jaren.  Het Vlaams kiezerkorps stemde rechts.  Op bijna alle belangrijke thema’s die het voorwerp uitmaakten van deze verkiezingen verschillen Vlamingen en Franstaligen fundamenteel van mening.  

Inzake arbeidsmarktbeleid, migratie-en asielbeleid, sociale zekerheid,… ligt in Franstalig België de nadruk op de sociale bescherming. In Vlaanderen focust men eerder op verantwoordelijkheid en arbeidsbereidheid. Om de noodzakelijke sanering van de openbare financiën tot een goed einde te brengen willen de Franstaligen eerder bijkomende (vermogens-) belastingen, daar waar Vlaanderen eerder focust op besparingen en saneringen.  

Die fundamentele verschillen zorgen er voor dat – indien er geen staatkundige ingrepen gebeuren - ons land zal blokkeren. Binnen de bestaande bevoegdheden zal een toekomstige federale regering – in eender welke samenstelling – geen eenduidige beslissingen kunnen nemen omtrent belangrijke materies. En als er dan al een beslissing wordt genomen, komt er meestal een draak van een compromis uit de bus.

Laat ons dus in wederzijds respect en met begrip voor ieders standpunt rationeel de materies waar wij fundamenteel over verschillen en waar we toch nooit tot eenduidige maatregelen kunnen komen, vanuit het federale niveau overhevelen naar de regio’s. In het belang van die regio’s en zijn inwoners. Geef de Vlaamse en Waalse kiezers wat zij willen.

De federale bevoegdheden kunnen heus wel afgebakend worden tot pakweg het monetair beleid, defensie en buitenlandse zaken. Artikel 35 van de Grondwet geeft momenteel reeds de mogelijkheid om dit legaal uit te voeren. Daarbij is niét de splitsing van België het einddoel. Maar ook niet het huidig immobilisme en het verkrampt vastklampen aan verouderde en voorbijgestreefde Belgische structuren.  

2. Onafhankelijkere politici, minder structuren en meer slagkracht voor de steden en gemeenten

En uiteraard wordt het hoog tijd dat de politiek ook zichzelf zuivert en saneert. Een volksvertegenwoordiger moet meer onafhankelijk kunnen handelen. Onafhankelijker van de regering, onafhankelijker van zijn partijhoofdkwartier.  

Door het kiessysteem en ook wel door de overdreven partijfinanciering hebben de partijhoofdkwartieren te veel macht op lijstvormingen. Laat ons de aparte opvolgerslijst afschaffen. Laat ons de lijststem neutraliseren. En laat ons ook de politieke instellingen saneren.

Eén federale (afgeslankte) kamer en 3 deelstaat-parlementen (Vlaams, Waals en Brussels) moeten volstaan voor een land als België.

En we geven meer slagkracht, bevoegdheden, autonomie en middelen aan onze Vlaamse steden en gemeenten (en supprimeren het provinciale politieke niveau).  De gemeente is immers het politieke niveau dat het dichtst bij de mensen staat, het politieke niveau ook waar de mensen nog het meest vertrouwen in hebben.

Laat dat ook de boodschap zijn voor onze partij en haar voorzitter : de “V”, de “L” en de “D” moeten opnieuw onze basisuitgangspunten worden. Vlaams, liberaal én democratisch. Nu meer dan ooit.  

Filip Anthuenis, burgemeester Lokeren

Frederic Wiels, voorzitter open VLD Lokeren

Stefan Walgraeve, gewezen voorzitter open VLD en huidig schepen van Financiën Lokeren

PS: BELANGRIJK : " Vergeet niet de petitie af te ronden met een bevestigings-link die U toegestuurd zal krijgen naar uw mailbox. Controleer eventueel ook uw spambox mocht U de link niet direct vinden."


Filip Anthuenis, Open Vld Lokeren    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Filip Anthuenis, Open Vld Lokeren om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...