Gebedsplek op school

Een gebedsplek is iets wat echt mist op onze grote school. Vooral tijdens de ramadan is dit voor vele moslims erg vervelend aangezien ons vasten niet meer geldig is zonder gebed. Hierom pleitten wij voor een stilteruimte/gebedsplek. Ben je het hier mee eens? Teken dan de petitie!

 

Wij (alle moslims, joden en andere stromingen van het christelijke geloof) op het stanislascollege westplantsoen, constateren dat een gebedsruimte cruciaal is om je fijn te voelen op school. Hierdoor hoef je geen stress meer te hebben om je gebed te missen en weet je dat je daar plek voor hebt. Door een gebedsplek te creeëren zullen wij ons geaccepteerd voelen op deze school. Hierom pletten wij voor een gebedsruimte waar wij ons geloof kunnen praktiseren wanneer daar tijd voor is. Dus niet tijdens de lessen maar wel tijdens de pauze, tussenuren of net na school.

 

Meysa Jabnoun en Elora Abebe    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Meysa Jabnoun en Elora Abebe om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...