5 Mei - Bevrijdingsdag (2020)

Beste Eilandbewoners,

Zoals jullie weten is 5 Mei dé datum van Bevrijdingsdag binnen het Koninkrijk der Nederlanden, en wij vinden dat dit OPNIEUW dé dag van 'Bevrijding' moet worden.

De huidige Corona Maatregelen die op Curacao gelden, zijn totaal niet meer in verhouding met de 'crisis situatie' vandaag der dag.
Als we NU niet in actie komen, wordt de economische crisis alleen maar erger! 

Ons recht op Vrijheid, is ons ten onrechte afgepakt. In de staatsregeling van Curacao, staat geen directe regelgevingen m.b.t. het uitroepen van de noodtoestand of beperking op onze vrijeheid. Hierdoor is de overheid eigenlijk helemaal niet bevoegd geweest om ons 'op te sluiten'.
Uit solidariteit hebben WIJ, de burgers, gehoor gegeven aan de oproep van de overheid en nu wordt het tijd, dat de Overheid, solidariteit toont naar de Burgers!

De Overheid MOET op dit momenent, ALLES er aan doen, om te zorgen dat de economie zo snel mogelijk weer opgestart kan worden. De burgers moeten weer mogen gaan werken zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen en bedrijven niet failliet zullen gaan.
100de gezinnen zitten zonder eten en drinken en dit kan alleen teruggedrongen worden, wanneer de burgers weer inkomsten kunnen gaan genereren.

Wij stellen voor, dat 5 Mei 2020, wij onze vrijheid terug  krijgen!#SaveCuracao #SaveTheEconomy #SaveToerism #SaveOurFuture #SaveOurFreedom

English below
vlag_2.jpg

Dear Islanders,

As you know, May 5 is the date of Liberation Day within the Kingdom of the Netherlands, and we think it should be AGAIN the day of 'Liberation'.

The current Corona Measures that apply on Curacao are completely out of proportion with the 'crisis situation' today.
If we don't act NOW, the economic crisis will only get worse!

Our right to freedom has been wrongly taken from us. In Curacao's state regulation, there are no direct regulations regarding the declaration of a state of emergency or restriction on our freedom. As a result, the government has actually had no authority at all to 'lock us up'.
In solidarity, WE, the citizens, have responded to the call of the government and now it is time that the Government shows solidarity to the Citizens!

The Government MUST do everything at this time to ensure that the economy can be restarted as soon as possible. Citizens should be allowed to return to work so that they can take care of their families and businesses will not go bankrupt.
100 families are without food and drink and this can only be reduced if citizens can start generating income again.

We propose that on May 5, 2020, we regain our freedom!

We propose, that May 5th 2020, we should get back our freedom!


This petition will be handed over to the Government at May 4th 2020

PLEASE SIGN!Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Free Curacao toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...