Tegen schending mensenrechten Julio Poch


Gast

/ #185

2013-02-19 09:38

De heer George Zorreguita had ten tijde van de dodemansvluchten een veel grotere rol (of invloed) en zwaardere verantwoordelijkheid dan Julio Poch. Waarom worden hij en zijn medebestuurders uit de periode Videla niet in voorarrest gezet en berecht? Er lijkt in het geval van Julio Poch inderdaad sprake te zijn van klassejustitie en een politiek proces. Waarschijnlijk om de aandacht weg te leiden van diegenen die werkelijk een vuil geweten hebben. Ik hoop dat deze petitie ook aandacht krijgt van onze huidige Nederlandse bestuurders, voor zover ze zich niet laten leiden door feodale invloeden van de Oranjes.