Tegen schending mensenrechten Julio Poch

Veelkantie

/ #61 Re: Re: De petitie gaat over een eerlijk proces

2012-09-25 05:15

#17: - Re: De petitie gaat over een eerlijk proces

We hadden zijn rechten, als een beschaafde natie, moeten beschermen zodat ook hij een eerlijk proces zou hebben gekregen. Een eerlijk proces is namelijk de basis waarop ieder ander recht is gebaseerd. Dat loslaten, in welke tijd, omstandigheid of bij welk persoon dan ook en ongeacht wat degene al dan niet gedaan heeft of gedaan zou hebben, is het einde van onze en iedere andere rechtsstaat. Dan zijn we geen haar beter dan hen, bijvoorbeeld Hitler en zijn nationaal socialistische regime, die meenden of menen op basis van welke reden dan ook standrechtelijk of massaal te mogen vermoorden in naam van 'de goede zaak'. U kunt dit nu heel 'rechtvaardig' van uzelf vinden, maar onder dezelfde omstandigheden, en onder een al dan niet ander regime, zou ook u vogelvrij zijn en standrechtelijk veroordeeld of zelfs ter dood veroordeeld kunnen worden. Ik zou toch zo graag willen dat mensen dit begrijpen.