Mauro moet blijven!


Gast

/ #12

2011-11-03 19:18

Graag ondersteun ik deze petitie, want ik vind het walgelijk, zoals de politiek omgaat met mensen. Ik heb er geen probleem mee, dat ze proberen het 'vreemdelingenaantal' zo laag mogelijk te krijgen, maar daarbij horen wel een aantal normen in acht genomen te worden. Zoals men Mauro en zijn pleegouders behandelt, vind ik een misdaad tegen de menselijkheid! Mauro is geen vreemdeling. Hij heeft hier lang genoeg moeten wachten op een besluit, om een voorbeeld-Nederlander te worden.
Men is het er over eens, dat er veel eerder een beslissing genomen had moeten worden. Dat klopt. De fout ligt dus niet bij Mauro, maar bij de ambtenaren, die hun werk niet goed gedaan hebben.

Dat betekent maar een ding: Mauro kan niet gestraft worden door hem weg te sturen. De betreffende ambtenaren moeten gestraft worden voor het intense leed, dat zij deze mensen (en vele anderen) aangedaan hebben. De gevolgen zijn zo immens groot voor Mauro, terwijl hij prachtig Nederlands spreekt en prima ingeburgerd is. Ik vind het fantastisch, zo integer als ik hem zag in deze hopeloze situatie.
Voor allochtone voetballers kan in no-time geregeld worden, dat ze hier kunnen blijven... Als Nederland maar kan profiteren! Laten we alsjeblieft menselijk zijn! Waar 'Nederland' fouten in de procedure heeft gemaakt, mogen nooit kwetsbare mensen de dupe zijn!!!